0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بیل گیتس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا براي شرافت شما اهميتي قائل نيست. در اين دنيا از شما انتظار مي رود كه پيش از آن كه نسبت به خودتان احساس خوبي داشته باشيد، كار مثبتي انجام دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي، همه چيز دادگرانه نيست؛ بهتر است با اين حقيقت كنار بياييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا برای شرافت شما اهمیتی قائل نیست. در این دنیا از شما انتظار می رود كه پیش از آن كه نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید، كار مثبتی انجام دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپزی در رستورانها با غرور و شأن شما در تضاد نیست. پدر بزرگ های ما در مورد این كار نظر دیگری داشتند، از نظر آنها این كار، یك فرصت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در كارتان موفق نیستید، پدر و مادر خود را سرزنش نكنید، از نالیدن دست بكشید و از خطاهای خود درس بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنكه شما متولد بشوید، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه كه اكنون به نظر شما می رسد، موجب آزردگی خاطر نبودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین كاری كه می كنم این است كه اشتیاقم را با دیگران قسمت می كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبرهای بد را به عنوان یك نیاز به تغییر و نه یك خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شكست نخورده اید، بلكه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبرهای بد را به عنوان یك نیاز به تغییر و نه یك خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شكست نخورده اید، بلكه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من عشق و علاقه زياد به تداوم در امر يادگيري عامل بسيار مهمي است. من در دوران كودكي آموختم كه زياد كتاب بخوانم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بیل گیتس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا براي شرافت شما اهميتي قائل نيست. در اين دنيا از شما انتظار مي رود كه پيش از آن كه نسبت به خودتان احساس خوبي داشته باشيد، كار مثبتي انجام دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي، همه چيز دادگرانه نيست؛ بهتر است با اين حقيقت كنار بياييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا برای شرافت شما اهمیتی قائل نیست. در این دنیا از شما انتظار می رود كه پیش از آن كه نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید، كار مثبتی انجام دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپزی در رستورانها با غرور و شأن شما در تضاد نیست. پدر بزرگ های ما در مورد این كار نظر دیگری داشتند، از نظر آنها این كار، یك فرصت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در كارتان موفق نیستید، پدر و مادر خود را سرزنش نكنید، از نالیدن دست بكشید و از خطاهای خود درس بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنكه شما متولد بشوید، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه كه اكنون به نظر شما می رسد، موجب آزردگی خاطر نبودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین كاری كه می كنم این است كه اشتیاقم را با دیگران قسمت می كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبرهای بد را به عنوان یك نیاز به تغییر و نه یك خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شكست نخورده اید، بلكه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبرهای بد را به عنوان یك نیاز به تغییر و نه یك خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شكست نخورده اید، بلكه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من عشق و علاقه زياد به تداوم در امر يادگيري عامل بسيار مهمي است. من در دوران كودكي آموختم كه زياد كتاب بخوانم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران