0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بیل گیتس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد  شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد  ( بيل گيتس )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبر های بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید شما از آن شکست نخورده اید بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید . بیل گیتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا برای شرافت شما اهمیتی قائل نیست. در این دنیا از شما انتظار می رود که پیش از آن که نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید کار مثبتی انجام دهید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فکر می کنید آموزگارتان سخت گیر است ، بسیار در اشتباه هستید. پس از استخدام شدن متوجه خواهید شد که رئیس شما خیلی سخت گیرتر از آموزگارتان است؛ چون امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپزی در رستوران ها با غرور و شأن شما در تضاد نیست. پدر بزرگ های ما در مورد این کار نظر دیگری داشتند از نظر آنها این کار، یک فرصت بود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در کارتان موفق نیستید ، پدر و مادر خود را سرزنش نکنید از نالیدن دست بکشید و از خطاهای خود درس بگیرید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه شما متولد بشوید پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه که اکنون به نظر شما می رسد موجب آزردگی خاطر نبودند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کاری که می کنم این است که اشتیاقم را با دیگران قسمت می کنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ، همه چیز دادگرانه نیست بهتر است با این حقیقت کنار بیایید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کاری که می کنم این است که اشتیاقم را با دیگران قسمت می کنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دارایی‌های شرکت ما ، “پندار آدمی” است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر �� نه یک خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شکست نخورده اید ، بلکه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دوران کودکی آموختم که زیاد کتاب بخوانم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من عشق و علاقه زیاد به تداوم در امر یادگیری عامل بسیار مهمی است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فكر مي كنيد آموزگارتان سخت گير است، بسيار در اشتباه هستيد. پس از استخدام شدن متوجه خواهيد شد كه رئيس شما خيلي سخت گيرتر از آموزگارتان است؛ چون امنيت شغلي آموزگارتان را ندارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بیل گیتس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد  شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد  ( بيل گيتس )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبر های بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید شما از آن شکست نخورده اید بلکه از آن چیزهای تازه آموخته اید . بیل گیتس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا برای شرافت شما اهمیتی قائل نیست. در این دنیا از شما انتظار می رود که پیش از آن که نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید کار مثبتی انجام دهید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فکر می کنید آموزگارتان سخت گیر است ، بسیار در اشتباه هستید. پس از استخدام شدن متوجه خواهید شد که رئیس شما خیلی سخت گیرتر از آموزگارتان است؛ چون امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپزی در رستوران ها با غرور و شأن شما در تضاد نیست. پدر بزرگ های ما در مورد این کار نظر دیگری داشتند از نظر آنها این کار، یک فرصت بود. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در کارتان موفق نیستید ، پدر و مادر خود را سرزنش نکنید از نالیدن دست بکشید و از خطاهای خود درس بگیرید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه شما متولد بشوید پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه که اکنون به نظر شما می رسد موجب آزردگی خاطر نبودند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کاری که می کنم این است که اشتیاقم را با دیگران قسمت می کنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ، همه چیز دادگرانه نیست بهتر است با این حقیقت کنار بیایید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین کاری که می کنم این است که اشتیاقم را با دیگران قسمت می کنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دارایی‌های شرکت ما ، “پندار آدمی” است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شکست نخورده اید ، بلکه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دوران کودکی آموختم که زیاد کتاب بخوانم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من عشق و علاقه زیاد به تداوم در امر یادگیری عامل بسیار مهمی است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فكر مي كنيد آموزگارتان سخت گير است، بسيار در اشتباه هستيد. پس از استخدام شدن متوجه خواهيد شد كه رئيس شما خيلي سخت گيرتر از آموزگارتان است؛ چون امنيت شغلي آموزگارتان را ندارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران