0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص زیرك از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز خیلی سخت است : فولاد، الماس و خود شناسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك عمر طولانی ممكن است به اندازه كافی خوب نباشد، ولی یك زندگی مفید حتماً به اندازه كافی طولانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس كه قابل خواندن باشد، یا كاری كن كه قابل نوشتن باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به تغییرات پایان دهید، زندگی خود را پایان داده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممكن است تعلل كنید، اما زمان هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهای خود را پنهان نكنید. استعداد برای این خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش و پشتكار و میانه روی، برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه مدرسه ای است كه دانش آموزان خود را با بهایی گران بار می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما در رابطه با دیگران مهربان و خوب هستید بیشتر از همه به خودتان خوبی می كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر بدبختی انسانها ناشی از این است كه قیمت و ارزش واقعی چیزها را نمی دانند و قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن را پرداخت می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به گمان اینكه وقت دارید ننشینید، زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه زمان كم و كوتاه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آزادی را فدای امنیت می كنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص زیرك از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز خیلی سخت است : فولاد، الماس و خود شناسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك عمر طولانی ممكن است به اندازه كافی خوب نباشد، ولی یك زندگی مفید حتماً به اندازه كافی طولانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس كه قابل خواندن باشد، یا كاری كن كه قابل نوشتن باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به تغییرات پایان دهید، زندگی خود را پایان داده اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممكن است تعلل كنید، اما زمان هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهای خود را پنهان نكنید. استعداد برای این خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش و پشتكار و میانه روی، برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه مدرسه ای است كه دانش آموزان خود را با بهایی گران بار می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما در رابطه با دیگران مهربان و خوب هستید بیشتر از همه به خودتان خوبی می كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر بدبختی انسانها ناشی از این است كه قیمت و ارزش واقعی چیزها را نمی دانند و قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن را پرداخت می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به گمان اینكه وقت دارید ننشینید، زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه زمان كم و كوتاه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آزادی را فدای امنیت می كنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران