0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصيحت؟ عاقل ها به آن احتياجي ندارند و احمق ها آن را نمي پذيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، محل اشتباه و فراموشكاري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت به گمان اينكه وقت داريد ننشينيد، زيرا در عمل خواهيد ديد كه هميشه زمان كم و كوتاه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آزادي را فداي امنيت مي كنند، نه شايستگي آزادي را دارند و نه لياقت امنيت را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي شما در رابطه با ديگران مهربان و خوب هستيد بيشتر از همه به خودتان خوبي مي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر بدبختي انسانها ناشي از اين است كه قيمت و ارزش واقعي چيزها را نمي دانند و قيمتي بيشتر از ارزش واقعي آن را پرداخت مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيد كه نه تنها بايد سخن درست را در جاي درست بيان كنيد، بلكه دشوار‌تر آن است كه در جايي وسوسه‌انگيز، جلوي زبان خويش را بگيريد و سخن نادرستي نگوييد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه امیدی را وسیله كسب درآمد خود قرار دهد، ممكن است از گرسنگی بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب قطره قطره می چكد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می كند؛ موش با پشتكار و استقامت موفق به پاره كردن رشته محكمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری كوچك، درخت كهن را از پای در می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی كه حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل شهر محاصره شده است. كسانی كه داخل شهرند سعی می كنند از آن خارج و آنها كه خارج هستند، تلاش می كنند تا به آن داخل شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از ازدواج چشمهایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را كمی روی هم بگذارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس زندگانی نامش كار است. اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی را می شناسیم كه برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شكم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می كنند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصيحت؟ عاقل ها به آن احتياجي ندارند و احمق ها آن را نمي پذيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، محل اشتباه و فراموشكاري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت به گمان اينكه وقت داريد ننشينيد، زيرا در عمل خواهيد ديد كه هميشه زمان كم و كوتاه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه آزادي را فداي امنيت مي كنند، نه شايستگي آزادي را دارند و نه لياقت امنيت را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي شما در رابطه با ديگران مهربان و خوب هستيد بيشتر از همه به خودتان خوبي مي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر بدبختي انسانها ناشي از اين است كه قيمت و ارزش واقعي چيزها را نمي دانند و قيمتي بيشتر از ارزش واقعي آن را پرداخت مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيد كه نه تنها بايد سخن درست را در جاي درست بيان كنيد، بلكه دشوار‌تر آن است كه در جايي وسوسه‌انگيز، جلوي زبان خويش را بگيريد و سخن نادرستي نگوييد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه امیدی را وسیله كسب درآمد خود قرار دهد، ممكن است از گرسنگی بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب قطره قطره می چكد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می كند؛ موش با پشتكار و استقامت موفق به پاره كردن رشته محكمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری كوچك، درخت كهن را از پای در می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی كه حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل شهر محاصره شده است. كسانی كه داخل شهرند سعی می كنند از آن خارج و آنها كه خارج هستند، تلاش می كنند تا به آن داخل شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از ازدواج چشمهایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را كمی روی هم بگذارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس زندگانی نامش كار است. اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی را می شناسیم كه برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شكم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می كنند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران