0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس زندگاني نامش كار است. اگر شما داماد اين عروس شويد، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف حق بر شما تاثير خواهد گذاشت، حتي اگر آن را قبول نداشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه از شنيدن رفتار نيك همسايه اش رنج مي برد، از شنيدن عكس آن شاد مي شود و آنان كه از برتري ديگران نااميد هستند، از اينكه ديگران به حدي كوچك شوند كه با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مي تواند دو دقيقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و يك عمر بدون پول زندگي كند، ولي نمي تواند يك لحظه بدون انديشه و فكر زندگي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش چه چيزي بيشتر از طلاست؟ الماس، چه چيزي از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه به من ثابت كرده است كه در طول بيست و چهار ساعت، كسي نيست كه دست كم پنج دقيقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت كسي است كه نگذارد اين حماقت از اين ميزان بيشتر شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه ثروتي ندارد، خود را دارد.(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زود خوابيدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد كافي نيست، بايد راه خرج كردن را هم به خوبي دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از آنكه دنبال هوي و هوس بروي، به كيسه پول خودت نگاه كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي راستين شما زماني است كه كاري براي كسي انجام دهيد كه توان جبران محبت شما را نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با يك لبخند، همه ي درها به سوي انسان گشوده خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم با اين همه پول كه در راه جنگ خرج مي كنند زمين بخرند، ارزانتر از زمين هايي مي شود كه به وسيله ي جنگ و خونريزي به دست مي آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه ازدواجي بدون عشق صورت مي گيرد به يقين، عشقي بدون ازدواج در آنجا رخنه خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن كوچك وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را خوب گوش بسپار كه هيچ كس بهتر از آنها عيبهاي تو را گوشزد نمي كند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس زندگاني نامش كار است. اگر شما داماد اين عروس شويد، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف حق بر شما تاثير خواهد گذاشت، حتي اگر آن را قبول نداشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه از شنيدن رفتار نيك همسايه اش رنج مي برد، از شنيدن عكس آن شاد مي شود و آنان كه از برتري ديگران نااميد هستند، از اينكه ديگران به حدي كوچك شوند كه با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مي تواند دو دقيقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و يك عمر بدون پول زندگي كند، ولي نمي تواند يك لحظه بدون انديشه و فكر زندگي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش چه چيزي بيشتر از طلاست؟ الماس، چه چيزي از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه به من ثابت كرده است كه در طول بيست و چهار ساعت، كسي نيست كه دست كم پنج دقيقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت كسي است كه نگذارد اين حماقت از اين ميزان بيشتر شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه ثروتي ندارد، خود را دارد.(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زود خوابيدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد كافي نيست، بايد راه خرج كردن را هم به خوبي دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از آنكه دنبال هوي و هوس بروي، به كيسه پول خودت نگاه كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي راستين شما زماني است كه كاري براي كسي انجام دهيد كه توان جبران محبت شما را نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با يك لبخند، همه ي درها به سوي انسان گشوده خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم با اين همه پول كه در راه جنگ خرج مي كنند زمين بخرند، ارزانتر از زمين هايي مي شود كه به وسيله ي جنگ و خونريزي به دست مي آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه ازدواجي بدون عشق صورت مي گيرد به يقين، عشقي بدون ازدواج در آنجا رخنه خواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن كوچك وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را خوب گوش بسپار كه هيچ كس بهتر از آنها عيبهاي تو را گوشزد نمي كند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران