0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه اميدي را وسيله كسب درآمد خود قرار دهد، ممكن است از گرسنگي بميرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل شهر محاصره شده است. كساني كه داخل شهرند سعي مي كنند از آن خارج و آنها كه خارج [ آن ] هستند، تلاش مي كنند تا به آن داخل شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت آزادي را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهاي خود را پنهان نكنيد. استعداد براي اين خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابي در سايه چه فايده اي دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان خود را دوست بداريد؛ چرا كه آنها موارد ناتواني‌تان را به شما مي‌گويند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه مدرسه اي است كه دانش آموزان خود را با بهايي گران بار مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه با خشم آغاز مي شود، با شرم به پايان مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش و پشتكار و ميانه روي، براي انسان ايجاد خوشبختي خواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي پس از مرگ فراموش نشوي، يا چيزي بنويس كه قابل خواندن باشد، يا كاري كن كه قابل نوشتن باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممكن است تعلل كنيد، اما زمان هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك عمر طولاني ممكن است به اندازه كافي خوب نباشد، ولي يك زندگي مفيد حتماً به اندازه كافي طولاني است.(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص زيرك از بدبختي ها و گرفتاري هاي ديگران آگاه و بيدار مي شوند، ولي اشخاص نادان از بلاهاي خود عبرت نمي گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز خيلي سخت است : فولاد، الماس و خود شناسي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني را مي شناسيم كه براي آرايش ظاهري و داشتن لباسي گرانمايه، شكم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستي مي گذارند و براي فريب دادن چشم ديگران، خود را دچار رنج و محنت مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقير براي سير كردن شكمش در عذاب است و ثروتمند براي معالجه ناراحتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از ازدواج چشمهايتان را خوب باز کنيد و بعد از ازدواج آنها را كمي روي هم بگذاريد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه اميدي را وسيله كسب درآمد خود قرار دهد، ممكن است از گرسنگي بميرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل شهر محاصره شده است. كساني كه داخل شهرند سعي مي كنند از آن خارج و آنها كه خارج [ آن ] هستند، تلاش مي كنند تا به آن داخل شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت آزادي را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعدادهاي خود را پنهان نكنيد. استعداد براي اين خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابي در سايه چه فايده اي دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان خود را دوست بداريد؛ چرا كه آنها موارد ناتواني‌تان را به شما مي‌گويند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه مدرسه اي است كه دانش آموزان خود را با بهايي گران بار مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه با خشم آغاز مي شود، با شرم به پايان مي رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش و پشتكار و ميانه روي، براي انسان ايجاد خوشبختي خواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي پس از مرگ فراموش نشوي، يا چيزي بنويس كه قابل خواندن باشد، يا كاري كن كه قابل نوشتن باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ممكن است تعلل كنيد، اما زمان هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك عمر طولاني ممكن است به اندازه كافي خوب نباشد، ولي يك زندگي مفيد حتماً به اندازه كافي طولاني است.(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص زيرك از بدبختي ها و گرفتاري هاي ديگران آگاه و بيدار مي شوند، ولي اشخاص نادان از بلاهاي خود عبرت نمي گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز خيلي سخت است : فولاد، الماس و خود شناسي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني را مي شناسيم كه براي آرايش ظاهري و داشتن لباسي گرانمايه، شكم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستي مي گذارند و براي فريب دادن چشم ديگران، خود را دچار رنج و محنت مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقير براي سير كردن شكمش در عذاب است و ثروتمند براي معالجه ناراحتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از ازدواج چشمهايتان را خوب باز کنيد و بعد از ازدواج آنها را كمي روي هم بگذاريد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران