0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

س بي نظمي در كار بدتر از بي خبري از آن است. در كار هاي زندگي بايد به خود اعتماد داشت و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته محكم سيم موفق مي شود و ضربات پي در پي تبر كوچك درخت كهن را از پاي در مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكي مقدس ترين وظيفه انسان است؛ بويژه [ نسبت ] به كساني كه روزي از آنها بدي ديده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شما عشق ورزيده مي شود، عشق بورزيد و شايسته اين عشق باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان، سرمايه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در كيف پولش، هيچ‌كس نمي‌تواند آن را از او بربايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمي بتواند نيمي از آرزوهاي خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاري هايش مي افزايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارايي آن نيست كه داري، بلكه چيزي است كه با آن خوش باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه كسي توانگر است؟ كسي كه به سهم خود خرسند باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند كيست؟ كسي كه از همه مي‌آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي پيدا كردن عيبهاي يك دختر، از او در نزد دوستانش تعريف كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبلي آنقدر آهسته راه مي رود كه فقر و خواري براي رسيدن به آن دچار مشكل نمي شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي شما نسبت به ديگران مهربان هستيد، بدين معناست كه نسبت به خودتان مهربانتريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ديگران چشمي است كه ما را ورشكست مي كند. اگر همه غير از خودم كور بودند، من نه به خانه باشكوه احتياج داشتم و نه به مبل عالي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هزينه هاي كوچك و غير ضروري دوري كن. زيرا يك سوراخ كوچك موجب غرق شدن يك كشتي بزرگ مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه داريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب قطره قطره مي چكد و با پايداري و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ مي كند؛ موش با پشتكار و استقامت موفق به پاره كردن رشته محكمي از سيم مي شود و ضربه هاي پي در پي تبري كوچك، درخت كهن را از پاي در مي آورد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

س بي نظمي در كار بدتر از بي خبري از آن است. در كار هاي زندگي بايد به خود اعتماد داشت و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته محكم سيم موفق مي شود و ضربات پي در پي تبر كوچك درخت كهن را از پاي در مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكي مقدس ترين وظيفه انسان است؛ بويژه [ نسبت ] به كساني كه روزي از آنها بدي ديده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شما عشق ورزيده مي شود، عشق بورزيد و شايسته اين عشق باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان، سرمايه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در كيف پولش، هيچ‌كس نمي‌تواند آن را از او بربايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمي بتواند نيمي از آرزوهاي خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاري هايش مي افزايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارايي آن نيست كه داري، بلكه چيزي است كه با آن خوش باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه كسي توانگر است؟ كسي كه به سهم خود خرسند باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند كيست؟ كسي كه از همه مي‌آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي پيدا كردن عيبهاي يك دختر، از او در نزد دوستانش تعريف كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبلي آنقدر آهسته راه مي رود كه فقر و خواري براي رسيدن به آن دچار مشكل نمي شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي شما نسبت به ديگران مهربان هستيد، بدين معناست كه نسبت به خودتان مهربانتريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ديگران چشمي است كه ما را ورشكست مي كند. اگر همه غير از خودم كور بودند، من نه به خانه باشكوه احتياج داشتم و نه به مبل عالي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هزينه هاي كوچك و غير ضروري دوري كن. زيرا يك سوراخ كوچك موجب غرق شدن يك كشتي بزرگ مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه داريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب قطره قطره مي چكد و با پايداري و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ مي كند؛ موش با پشتكار و استقامت موفق به پاره كردن رشته محكمي از سيم مي شود و ضربه هاي پي در پي تبري كوچك، درخت كهن را از پاي در مي آورد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران