0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی نظمی در کار بدتر از بی خبری از آن است. در کار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته محکم سیم موفق می شود و ضربات پی در پی تبر کوچک درخت کهن را از پای در می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هزینه های کوچک و غیر ضروری دوری کن. زیرا یک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک کشتی بزرگ می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، بدین معناست که نسبت به خودتان مهربانترید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست می کند. اگر همه غیر از خودم کور بودند، من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 برای پیدا کردن عیبهای یک دختر، از او در نزد دوستانش تعریف کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان خود را دوست بدارید؛ چرا که آنها موارد ناتوانی‌تان را به شما می‌گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دارایی آن نیست که داری، بلکه چیزی است که با آن خوش باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 سحرخیزی یک گنج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خردمند کیست؟ کسی که از همه می‌آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان خردمند در قلب اوست.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنید که نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان کنید، بلکه دشوار‌تر آن است که در جایی وسوسه‌انگیز، جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 زندگی راستین شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی نظمی در کار بدتر از بی خبری از آن است. در کار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته محکم سیم موفق می شود و ضربات پی در پی تبر کوچک درخت کهن را از پای در می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هزینه های کوچک و غیر ضروری دوری کن. زیرا یک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک کشتی بزرگ می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، بدین معناست که نسبت به خودتان مهربانترید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست می کند. اگر همه غیر از خودم کور بودند، من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 برای پیدا کردن عیبهای یک دختر، از او در نزد دوستانش تعریف کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان خود را دوست بدارید؛ چرا که آنها موارد ناتوانی‌تان را به شما می‌گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دارایی آن نیست که داری، بلکه چیزی است که با آن خوش باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 سحرخیزی یک گنج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خردمند کیست؟ کسی که از همه می‌آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان خردمند در قلب اوست.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنید که نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان کنید، بلکه دشوار‌تر آن است که در جایی وسوسه‌انگیز، جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 زندگی راستین شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران