0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنجامين فرانكلين ميگويد: بسياري از مردم در بيست و پنج سالگي ميميرند اما تا هفتاد و پنج سالگي مدفون نميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.» بنیامین فرانکلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت آزادي را ندارد بنجامين فرانكلين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی را می شناسیم که برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شکم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اشخاص زیرک از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 عروس زندگانی نامش کار است. اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 پیش از ازدواج چشمهایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را کمی روی هم بگذارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل شهر محاصره شده است. کسانی که داخل شهرند سعی می کنند از آن خارج و آنها که خارج هستند، تلاش می کنند تا به آن داخل شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب قطره قطره می چکد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می کند؛ موش با پشتکار و استقامت موفق به پاره کردن رشته محکمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری کوچک، درخت کهن را از پای در می آورد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسی که امیدی را وسیله کسب درآمد خود قرار دهد، ممکن است از گرسنگی بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد کافی نیست، باید راه خرج کردن را هم به خوبی دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زود خوابیدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ارزش چه چیزی بیشتر از طلاست؟ الماس، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه از شنیدن رفتار نیک همسایه اش رنج می برد، از شنیدن عکس آن شاد می شود و آنان که از برتری دیگران ناامید هستند، از اینکه دیگران به حدی کوچک شوند که با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند، ولی نمی تواند یک لحظه بدون اندیشه و فکر زندگی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شما عشق ورزیده می شود، عشق بورزید و شایسته این عشق باشید. 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنجامين فرانكلين ميگويد: بسياري از مردم در بيست و پنج سالگي ميميرند اما تا هفتاد و پنج سالگي مدفون نميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.» بنیامین فرانکلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت آزادي را ندارد بنجامين فرانكلين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی را می شناسیم که برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شکم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اشخاص زیرک از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 عروس زندگانی نامش کار است. اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 پیش از ازدواج چشمهایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را کمی روی هم بگذارید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل شهر محاصره شده است. کسانی که داخل شهرند سعی می کنند از آن خارج و آنها که خارج هستند، تلاش می کنند تا به آن داخل شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب قطره قطره می چکد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می کند؛ موش با پشتکار و استقامت موفق به پاره کردن رشته محکمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری کوچک، درخت کهن را از پای در می آورد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسی که امیدی را وسیله کسب درآمد خود قرار دهد، ممکن است از گرسنگی بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد کافی نیست، باید راه خرج کردن را هم به خوبی دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زود خوابیدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ارزش چه چیزی بیشتر از طلاست؟ الماس، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه از شنیدن رفتار نیک همسایه اش رنج می برد، از شنیدن عکس آن شاد می شود و آنان که از برتری دیگران ناامید هستند، از اینکه دیگران به حدی کوچک شوند که با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند، ولی نمی تواند یک لحظه بدون اندیشه و فکر زندگی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شما عشق ورزیده می شود، عشق بورزید و شایسته این عشق باشید. 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران