0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شما عشق ورزیده می شود، عشق بورزید و شایسته این عشق باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی نظمی در كار بدتر از بی خبری از آن است. در كار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته محكم سیم موفق می شود و ضربات پی در پی تبر كوچك درخت كهن را از پای در می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هزینه های كوچك و غیر ضروری دوری كن. زیرا یك سوراخ كوچك موجب غرق شدن یك كشتی بزرگ می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، بدین معناست كه نسبت به خودتان مهربانترید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دیگران چشمی است كه ما را ورشكست می كند. اگر همه غیر از خودم كور بودند، من نه به خانه باشكوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه كسی توانگر است؟ كسی كه به سهم خود خرسند باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبلی آنقدر آهسته راه می رود كه فقر و خواری برای رسیدن به آن دچار مشكل نمی شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیدا كردن عیبهای یك دختر، از او در نزد دوستانش تعریف كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان خود را دوست بدارید؛ چرا كه آنها موارد ناتوانی‌تان را به شما می‌گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارایی آن نیست كه داری، بلكه چیزی است كه با آن خوش باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرخیزی یك گنج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند كیست؟ كسی كه از همه می‌آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان، سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در كیف پولش، هیچ‌كس نمی‌تواند آن را از او برباید.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شما عشق ورزیده می شود، عشق بورزید و شایسته این عشق باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی نظمی در كار بدتر از بی خبری از آن است. در كار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته محكم سیم موفق می شود و ضربات پی در پی تبر كوچك درخت كهن را از پای در می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هزینه های كوچك و غیر ضروری دوری كن. زیرا یك سوراخ كوچك موجب غرق شدن یك كشتی بزرگ می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، بدین معناست كه نسبت به خودتان مهربانترید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دیگران چشمی است كه ما را ورشكست می كند. اگر همه غیر از خودم كور بودند، من نه به خانه باشكوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه كسی توانگر است؟ كسی كه به سهم خود خرسند باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبلی آنقدر آهسته راه می رود كه فقر و خواری برای رسیدن به آن دچار مشكل نمی شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیدا كردن عیبهای یك دختر، از او در نزد دوستانش تعریف كنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنان خود را دوست بدارید؛ چرا كه آنها موارد ناتوانی‌تان را به شما می‌گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارایی آن نیست كه داری، بلكه چیزی است كه با آن خوش باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرخیزی یك گنج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردمند كیست؟ كسی كه از همه می‌آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان، سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در كیف پولش، هیچ‌كس نمی‌تواند آن را از او برباید.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران