0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز خیلی سخت است: فولاد ، الماس و خویشتن شناسی . فرانکلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ثروتی ندارد ، خود را دارد. فرانکلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز موفقیت در ثبات قدم نهفته است . بنجامین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند , من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی . بنیامین فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که آزادى را فداى امنیت مى کنند، نه شایستگى آزادى را دارند و نه لیاقت امنیت را . بنیامین فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن کوچک وجود ندارد . بنیامین فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچکس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمیکنند . بنیامین فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ، مدرسه ای است که محصلین خود را با قیمتی گران ، بار می آورد. فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید ، زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است . فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان محل اشتباه و فراموشکاری است . فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک لبخند هر دری به روی انسان گشاده خواهد شد. فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش وپشتكاروميانه روي، براي انسان ايجادخوشبختي خواهد كرد.فرانكلين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. فرانکلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک “امروز” ارزشِ دو “فردا” را دارد . . . (بنجامین فرانکلین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم ، نه به مبل عالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني را مي شناسيم كه براي آرايش ظاهري و داشتن لباسي گرانمايه، شكم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستي مي گذارند و براي فريب دادن چشم ديگران، خود را دچار رنج و محنت مي كنند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بنجامین فرانكلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز خیلی سخت است: فولاد ، الماس و خویشتن شناسی . فرانکلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ثروتی ندارد ، خود را دارد. فرانکلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز موفقیت در ثبات قدم نهفته است . بنجامین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند , من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی . بنیامین فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که آزادى را فداى امنیت مى کنند، نه شایستگى آزادى را دارند و نه لیاقت امنیت را . بنیامین فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمن کوچک وجود ندارد . بنیامین فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچکس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمیکنند . بنیامین فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه ، مدرسه ای است که محصلین خود را با قیمتی گران ، بار می آورد. فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید ، زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است . فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان محل اشتباه و فراموشکاری است . فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یک لبخند هر دری به روی انسان گشاده خواهد شد. فرانکلین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش وپشتكاروميانه روي، براي انسان ايجادخوشبختي خواهد كرد.فرانكلين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. فرانکلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک “امروز” ارزشِ دو “فردا” را دارد . . . (بنجامین فرانکلین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم ، نه به مبل عالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني را مي شناسيم كه براي آرايش ظاهري و داشتن لباسي گرانمايه، شكم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستي مي گذارند و براي فريب دادن چشم ديگران، خود را دچار رنج و محنت مي كنند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران