0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت اينکه زنبورها وز وز مي کنند اين است که بلد نيستند حرف بزنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد در دنيا مانند مهماني باشد كه او را به ضيافت دعوت كرده اند آن چه را پيش روي او آورند بخورد و انچه ندهند مطالبه نكند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد , جفاي ايمان و ظلم بشريت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرومايگي شخص از دو چيز روشن مي شود : بيهوده سخن گفتن و نپرسيده جواب دادن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل من از فضل فقط اين شد که بر جهل خود دانا شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برد باری در زمان خشم و خوشرویی هنگام حسرت مشکل ترین کارهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن نیکو ، صیاد دل هاست و خط زیبا نزهت چشم ها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاه است و راه دراز و فرصت ها زود از دست میروند .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت اينکه زنبورها وز وز مي کنند اين است که بلد نيستند حرف بزنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد در دنيا مانند مهماني باشد كه او را به ضيافت دعوت كرده اند آن چه را پيش روي او آورند بخورد و انچه ندهند مطالبه نكند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد , جفاي ايمان و ظلم بشريت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرومايگي شخص از دو چيز روشن مي شود : بيهوده سخن گفتن و نپرسيده جواب دادن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل من از فضل فقط اين شد که بر جهل خود دانا شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برد باری در زمان خشم و خوشرویی هنگام حسرت مشکل ترین کارهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن نیکو ، صیاد دل هاست و خط زیبا نزهت چشم ها .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کوتاه است و راه دراز و فرصت ها زود از دست میروند .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران