0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ازدواج باید چهار عمل اصلی حساب رعایت شود:جمع،تفریق،ضرب و تقسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق وقتی به سروقت پیران میرود ،آنها را جوان میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی قرار نیست خودتان را کشف کنید ، قرار است خودتان را بسازید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اننسان منطقی خود را با جهان وفق می دهد. انسان غیرمنطقی تلاش می کند که جهان را با خود وفق سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید چیزهایی که دوست دارید را بدست آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده اید دوست داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه میتواند انجام میدهد و آنکه نمیتواند انتقاد میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی‌دهد بترسید؛ او نه شما را می بخشد، نه می‌گذارد خودتان را ببخشید.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ازدواج باید چهار عمل اصلی حساب رعایت شود:جمع،تفریق،ضرب و تقسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق وقتی به سروقت پیران میرود ،آنها را جوان میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی قرار نیست خودتان را کشف کنید ، قرار است خودتان را بسازید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اننسان منطقی خود را با جهان وفق می دهد. انسان غیرمنطقی تلاش می کند که جهان را با خود وفق سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید چیزهایی که دوست دارید را بدست آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده اید دوست داشته باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه میتواند انجام میدهد و آنکه نمیتواند انتقاد میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی‌دهد بترسید؛ او نه شما را می بخشد، نه می‌گذارد خودتان را ببخشید.