0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب ستمدیدگان را آزاد نمی کند تنها استثمارگران را عوض می کند. برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی كنید چیزهایی را كه دوست دارید،به دست آورید وگرنه ناچار خواهید شد ،چیزهایی را كه به دست آورده اید ،دوست داشته باشید. (برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چیزهایی را که دوست داریم به دست نیاوریم مجبور می شویم چیزهایی را که به دست آورده ایم دوست داشته باشیم. برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان ببری را بکشد،نامش را تمرین مردانگی میگذارند.ولی وقتی ببری انسان را بدرد نام اینکار را توحش و آدمخواری می نهند،تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس بشر از این بیشتر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها یگانه حیواناتی هستند که من از آنها سخت وحشت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکومت طلایی آنجاست که نتوان قوانین را با پول خرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه برای رسیدن به خوشبختی این است که خودتان باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ‌های خوشبینانه چنان قدرت درمانی بالایی دارند که اگر پزشکی نتواند آنها را به صورت متقاعد کننده‌ای به زبان بیاورد ، به درد این شغل نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای خوشبین و بدبین هردو برای جامعه مفید هستند ،خوشبین هواپیما را اختراع میکند و بدبین چتر نجات را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو  آدم گرسنه دو برابر یک آدم گرسنه خطر ندارد; اما دو آدم رذل ده برابر خطرناک می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی دو تراژدی هست: اینکه به آنچه قلبت می خواهد نرسی و اینکه برسی.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت دزد و پولدار در آنست که دزد ،مال ثروتمندان را میدزدد و پولدار ،پول فقرا را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب زن یگانه جایی است که خیر و شر با هم در آن جمعند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین عشق توام با کمی حماقت و مقداری زیاد کنجکاوی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند تمام عمر، خوشی را تحمل کند؛ در این صورت دنیا جهنم میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی روزی یکبار در خانه را میزند ،اما بدبختانه در آن زمان صاحبخانه در منزل همسایه است و صدای در را نمی شنود

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب ستمدیدگان را آزاد نمی کند تنها استثمارگران را عوض می کند. برنارد شاو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی كنید چیزهایی را كه دوست دارید،به دست آورید وگرنه ناچار خواهید شد ،چیزهایی را كه به دست آورده اید ،دوست داشته باشید. (برنارد شاو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چیزهایی را که دوست داریم به دست نیاوریم مجبور می شویم چیزهایی را که به دست آورده ایم دوست داشته باشیم. برنارد شاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان ببری را بکشد،نامش را تمرین مردانگی میگذارند.ولی وقتی ببری انسان را بدرد نام اینکار را توحش و آدمخواری می نهند،تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس بشر از این بیشتر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها یگانه حیواناتی هستند که من از آنها سخت وحشت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکومت طلایی آنجاست که نتوان قوانین را با پول خرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه برای رسیدن به خوشبختی این است که خودتان باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ‌های خوشبینانه چنان قدرت درمانی بالایی دارند که اگر پزشکی نتواند آنها را به صورت متقاعد کننده‌ای به زبان بیاورد ، به درد این شغل نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای خوشبین و بدبین هردو برای جامعه مفید هستند ،خوشبین هواپیما را اختراع میکند و بدبین چتر نجات را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو  آدم گرسنه دو برابر یک آدم گرسنه خطر ندارد; اما دو آدم رذل ده برابر خطرناک می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی دو تراژدی هست: اینکه به آنچه قلبت می خواهد نرسی و اینکه برسی.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت دزد و پولدار در آنست که دزد ،مال ثروتمندان را میدزدد و پولدار ،پول فقرا را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب زن یگانه جایی است که خیر و شر با هم در آن جمعند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین عشق توام با کمی حماقت و مقداری زیاد کنجکاوی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نمی تواند تمام عمر، خوشی را تحمل کند؛ در این صورت دنیا جهنم میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی روزی یکبار در خانه را میزند ،اما بدبختانه در آن زمان صاحبخانه در منزل همسایه است و صدای در را نمی شنود

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران