0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی كه امید و آرزویش از حدود زندگانی شخصی فراتر رفته باشد مانند انسانی كه آرزوهایش محدود باشد در معرض ترس نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوهر عرفان چیزی نیست جز گونه ای قوت و عمق احساس نسبت به باورهایی كه انسان درباره ی جهان دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همكاری جهان با فن و صنعتی كه ما امروز داریم می تواند فقر را از میان بردارد و می تواند مرتبه ای از سعادت و رفاه را برای همه ی نوع بشر فراهم كند كه بشر هرگز به خود ندیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلایل این ناتوانی مسخره و اندوهبار در اینكه چنان رفتار كنیم كه منافع همگان حكم می كند، در امور خارجی نیست، بلكه در طبیعت عاطفی خود ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمتر رخ می دهد كه ترس، عمل عاقلانه ای را باعث شود و بیشتر منجر به عملی می شود كه آن خطری را كه ترس از آن برخاسته افزایش می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم متوحش مردم سخت گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بینش نسنجیده و نیازموده برای فراهم آمدن حقیقت كافی نیست، هر چند كه بسیاری از مهمترین حقایق نخست به این صورت تجلی كرده اند.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر لحظه، یك چیز یگانه و تازه نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خوب زندگی كنی به حتم شاد نمی شوی، اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی كرد.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز شادمانی در این است: بگذارید دلبستگی‌های شما تا حد امكان گسترده باشند. بگذارید واكنش‌هایتان نسبت به چیزها و اشخاصی كه به آنها دلبستگی دارید، به جای دشمنانه بودن، تا حد امكان دوستانه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی كردن بدون برخی از چیزهایی كه می‌خواهید، بخش ضروری شادمانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی‌دانستم كه تو را دوست دارم، تا اینكه آن را از زبان خودم شنیدم. برای لحظه‌ای اندیشیدم: "خدایا من چه گفتم؟" و سپس فهمیدم كه آنچه درست است را گفته‌ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذر اندیشه و فكر بپاش، عمل و نتیجه درو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می‌توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی‌ها را تکرار کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتاری این دنیا از این است كه نادان از كار خود اطمینان دارد و دانا از كار خود مطمئن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس وظیفه در كار، نیكو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی كه امید و آرزویش از حدود زندگانی شخصی فراتر رفته باشد مانند انسانی كه آرزوهایش محدود باشد در معرض ترس نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوهر عرفان چیزی نیست جز گونه ای قوت و عمق احساس نسبت به باورهایی كه انسان درباره ی جهان دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همكاری جهان با فن و صنعتی كه ما امروز داریم می تواند فقر را از میان بردارد و می تواند مرتبه ای از سعادت و رفاه را برای همه ی نوع بشر فراهم كند كه بشر هرگز به خود ندیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلایل این ناتوانی مسخره و اندوهبار در اینكه چنان رفتار كنیم كه منافع همگان حكم می كند، در امور خارجی نیست، بلكه در طبیعت عاطفی خود ماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمتر رخ می دهد كه ترس، عمل عاقلانه ای را باعث شود و بیشتر منجر به عملی می شود كه آن خطری را كه ترس از آن برخاسته افزایش می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم متوحش مردم سخت گیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بینش نسنجیده و نیازموده برای فراهم آمدن حقیقت كافی نیست، هر چند كه بسیاری از مهمترین حقایق نخست به این صورت تجلی كرده اند.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر لحظه، یك چیز یگانه و تازه نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خوب زندگی كنی به حتم شاد نمی شوی، اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی كرد.ب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز شادمانی در این است: بگذارید دلبستگی‌های شما تا حد امكان گسترده باشند. بگذارید واكنش‌هایتان نسبت به چیزها و اشخاصی كه به آنها دلبستگی دارید، به جای دشمنانه بودن، تا حد امكان دوستانه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی كردن بدون برخی از چیزهایی كه می‌خواهید، بخش ضروری شادمانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی‌دانستم كه تو را دوست دارم، تا اینكه آن را از زبان خودم شنیدم. برای لحظه‌ای اندیشیدم: "خدایا من چه گفتم؟" و سپس فهمیدم كه آنچه درست است را گفته‌ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذر اندیشه و فكر بپاش، عمل و نتیجه درو كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می‌توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی‌ها را تکرار کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتاری این دنیا از این است كه نادان از كار خود اطمینان دارد و دانا از كار خود مطمئن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس وظیفه در كار، نیكو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران