0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمتر رخ می دهد كه ترس، عمل عاقلانه ای را باعث شود و بیشتر منجر به عملی می شود كه آن خطری را كه ترس از آن برخاسته افزایش می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر لحظه، یك چیز یگانه و تازه نهفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر خوب زندگی كنی به حتم شاد نمی شوی، اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز شادمانی در این است: بگذارید دلبستگی‌های شما تا حد امكان گسترده باشند. بگذارید واكنش‌هایتان نسبت به چیزها و اشخاصی كه به آنها دلبستگی دارید، به جای دشمنانه بودن، تا حد امكان دوستانه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی كردن بدون برخی از چیزهایی كه می‌خواهید، بخش ضروری شادمانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی‌دانستم كه تو را دوست دارم، تا اینكه آن را از زبان خودم شنیدم. برای لحظه‌ای اندیشیدم: "خدایا من چه گفتم؟" و سپس فهمیدم كه آنچه درست است را گفته‌ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذر اندیشه و فكر بپاش، عمل و نتیجه درو كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس وظیفه در كار، نیكو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام زنان می‌توان خوابید اما با تعداد محدودی از آنها می‌توان بیدار ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان را معجوني از فرشته و حيوان بدانيم حقّاً درباره حيوان بي انصافي کرده ايم پس چه بهتر است که او را ـ ترکيبي از فرشته و شيطان بدانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متأسفانه بسیاری از مردم پس از این‌که به دامان شوربختی درافتادند، به سعادت از دست‌رفته خویش پی می‌برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس وظيفه در كار، نيكو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمامي ما قدرت جادويي خواندن افكار يكديگر را داشتيم، نخستين چيزي كه در دنيا از بين مي رفت عشق بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي‌دانستم كه تو را دوست دارم، تا اينكه آن را از زبان خودم شنيدم. براي لحظه‌اي انديشيدم: "خدايا من چه گفتم؟" و سپس فهميدم كه آنچه درست است را گفته‌ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز حاضر نیستم به خاطر عقایدم بمیرم، چون ممکن است عقایدم اشتباه باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمانهای ما فقط با درآمیختن با جهان به ثمر می رسند و چون از جهان جدا شوند عقیم می مانند. اما آرمانی كه از حقیقت بترسد یا از پیش بخواهد كه جهان موافق خواهشهای او باشد توانایی این آمیزش را ندارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمتر رخ می دهد كه ترس، عمل عاقلانه ای را باعث شود و بیشتر منجر به عملی می شود كه آن خطری را كه ترس از آن برخاسته افزایش می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر لحظه، یك چیز یگانه و تازه نهفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر خوب زندگی كنی به حتم شاد نمی شوی، اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز شادمانی در این است: بگذارید دلبستگی‌های شما تا حد امكان گسترده باشند. بگذارید واكنش‌هایتان نسبت به چیزها و اشخاصی كه به آنها دلبستگی دارید، ب�� جای دشمنانه بودن، تا حد امكان دوستانه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی كردن بدون برخی از چیزهایی كه می‌خواهید، بخش ضروری شادمانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی‌دانستم كه تو را دوست دارم، تا اینكه آن را از زبان خودم شنیدم. برای لحظه‌ای اندیشیدم: "خدایا من چه گفتم؟" و سپس فهمیدم كه آنچه درست است را گفته‌ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذر اندیشه و فكر بپاش، عمل و نتیجه درو كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس وظیفه در كار، نیكو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام زنان می‌توان خوابید اما با تعداد محدودی از آنها می‌توان بیدار ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان را معجوني از فرشته و حيوان بدانيم حقّاً درباره حيوان بي انصافي کرده ايم پس چه بهتر است که او را ـ ترکيبي از فرشته و شيطان بدانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متأسفانه بسیاری از مردم پس از این‌که به دامان شوربختی درافتادند، به سعادت از دست‌رفته خویش پی می‌برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس وظيفه در كار، نيكو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمامي ما قدرت جادويي خواندن افكار يكديگر را داشتيم، نخستين چيزي كه در دنيا از بين مي رفت عشق بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمي‌دانستم كه تو را دوست دارم، تا اينكه آن را از زبان خودم شنيدم. براي لحظه‌اي انديشيدم: "خدايا من چه گفتم؟" و سپس فهميدم كه آنچه درست است را گفته‌ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز حاضر نیستم به خاطر عقایدم بمیرم، چون ممکن است عقایدم اشتباه باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمانهای ما فقط با درآمیختن با جهان به ثمر می رسند و چون از جهان جدا شوند عقیم می مانند. اما آرمانی كه از حقیقت بترسد یا از پیش بخواهد كه جهان موافق خواهشهای او باشد توانایی این آمیزش را ندارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران