0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بتهوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد كه هیچ كدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جز خوبی نشان دیگری كه نمودار برتری باشد، نمی شناسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر من باید برای سعادت بیچارگان اختصاص یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی از فكر تراوش می كند و در قلب می نشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، من آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه آسایش، درازمدت و بی دلیل باشد، به تنبلی می گراید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از هنرم به دانش خود مدیونم كه نگذاشت با خودكشی به زندگی ام خاتمه دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان! خود به یاری خود برخیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره تقوي را به كودكان خود توصيه كنيد تنها تقوي عامل خوشبختي است نه پول.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بتهوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد كه هیچ كدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جز خوبی نشان دیگری كه نمودار برتری باشد، نمی شناسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر من باید برای سعادت بیچارگان اختصاص یابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی از فكر تراوش می كند و در قلب می نشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، من آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه آسایش، درازمدت و بی دلیل باشد، به تنبلی می گراید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از هنرم به دانش خود مدیونم كه نگذاشت با خودكشی به زندگی ام خاتمه دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان! خود به یاری خود برخیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره تقوي را به كودكان خود توصيه كنيد تنها تقوي عامل خوشبختي است نه پول.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران