0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بتهوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم چیزی بالاتر از محبت نمی بینم. بتهون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . بتهوون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ميخواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش، زيرا آن شادي اي كه ما به ديگران مي دهيم به دل ما برميگردد. -- بتهوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . بتهوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد كه هیچ كدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان! خود به یاری خود برخیز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی از فكر تراوش می كند و در قلب می نشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی [ مانند ] كشوری است كه روح من در آن حركت می كند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد كمی از افراد می فهمند كه در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، [ بلكه ] آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیانی كه از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر است تا آنكه پنهان كردن مطلبی، ضرری به حقی برساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش؛ زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان، چیزی برتر از محبت نمی بینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس بتهوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم چیزی بالاتر از محبت نمی بینم. بتهون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . بتهوون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ميخواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش، زيرا آن شادي اي كه ما به ديگران مي دهيم به دل ما برميگردد. -- بتهوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد . بتهوون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد كه هیچ كدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انسان! خود به یاری خود برخیز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی از فكر تراوش می كند و در قلب می نشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی [ مانند ] كشوری است كه روح من در آن حركت می كند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد كمی از افراد می فهمند كه در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، [ بلكه ] آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیانی كه از بیان ��قی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر است تا آنكه پنهان كردن مطلبی، ضرری به حقی برساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش؛ زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان، چیزی برتر از محبت نمی بینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران