0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس باربارا دی انجلیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ويژگي اي نيست كه به كلي نسبت به آن بيگانه باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسليم عشق خود شدن، همان تسليم شدن به چيزي يا كسي بيرون از شما نيست، بلكهتسليم شدن در برابر قدرت عشق و شور و شعف دروني خود شماست. اين نوع تسليمشدن همان تسليم شدن در برابر خود حقيقي تان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که خودتان را دوست نداشته باشید و به خودتان عشق نورزید قادر نخواهید بود به کسی عشق بورزید یا از عشق کسی بهره مند شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گونه فقدان یا کمبود اعتماد به نفسی که در خود احساس می‌کنید فقط توهمی بیش نیست. شما مخلوق با شکوه و بی‌کم و کاست خالقی مهربان و صاحب شعور هستید. شما مقتدرتر از آنید که حتی فکرش را هم بکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زندگی با عشق و شور را بر می گزینید زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما بر خواهد گزید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعی از روح شما نشات می گیرد این نوع از عشق ناب هنگامی که خود را در دل و جان دیگری می یابید شکل ��ی گیرد و پیوند اعجاز گونه این دو را به جشن و سرور می نشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با عشق میان دلهای شماست که عشق میان شما عمق و استحکام واقعی خود را نشان خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با عشق، نیازمند جرأت، دلیری و بی باکی روحی بزرگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید پیش از آنکه خیلی دیر شود و زمان بگذرد، باور خود را از زنجیره ی واکنش‌های اتمی انفجاری به زنجیره‌ی واکنش عشق خداوندی دگرگون سازیم. عشق، عشق به خدا و سایر انسانها؛ این فرمول خداوند برای آرامش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که خودتان را دوست نداشته باشید و به خودتان عشق نورزید قادر نخواهید بود به کسی عشق بورزید یا از عشق کسی بهره مند شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی روابط آیینه هایی هستند که خودتان را به شما نشان می دهند و تمامی مردم نیز آموزگار شما به شمار می آیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با عشق ورزیدن به گذشته و حال است که عشق را به آینده خواهید برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زندگی با عشق و شور را بر می گزینید زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما بر خواهد گزید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با عشق میان دلهای شماست که عشق میان شما عمق و استحکام واقعی خود را نشان خواهد داد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس باربارا دی انجلیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، ويژگي اي نيست كه به كلي نسبت به آن بيگانه باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسليم عشق خود شدن، همان تسليم شدن به چيزي يا كسي بيرون از شما نيست، بلكهتسليم شدن در برابر قدرت عشق و شور و شعف دروني خود شماست. اين نوع تسليمشدن همان تسليم شدن در برابر خود حقيقي تان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که خودتان را دوست نداشته باشید و به خودتان عشق نورزید قادر نخواهید بود به کسی عشق بورزید یا از عشق کسی بهره مند شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گونه فقدان یا کمبود اعتماد به نفسی که در خود احساس می‌کنید فقط توهمی بیش نیست. شما مخلوق با شکوه و بی‌کم و کاست خالقی مهربان و صاحب شعور هستید. شما مقتدرتر از آنید که حتی فکرش را هم بکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زندگی با عشق و شور را بر می گزینید زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما بر خواهد گزید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعی از روح شما نشات می گیرد این نوع از عشق ناب هنگامی که خود را در دل و جان دیگری می یابید شکل می گیرد و پیوند اعجاز گونه این دو را به جشن و سرور می نشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با عشق میان دلهای شماست که عشق میان شما عمق و استحکام واقعی خود را نشان خواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با عشق، نیازمند جرأت، دلیری و بی باکی روحی بزرگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید پیش از آنکه خیلی دیر شود و زمان بگذرد، باور خود را از زنجیره ی واکنش‌های اتمی انفجاری به زنجیره‌ی واکنش عشق خداوندی دگرگون سازیم. عشق، عشق به خدا و سایر انسانها؛ این فرمول خداوند برای آرامش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که خودتان را دوست نداشته باشید و به خودتان عشق نورزید قادر نخواهید بود به کسی عشق بورزید یا از عشق کسی بهره مند شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامی روابط آیینه هایی هستند که خودتان را به شما نشان می دهند و تمامی مردم نیز آموزگار شما به شمار می آیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با عشق ورزیدن به گذشته و حال است که عشق را به آینده خواهید برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زندگی با عشق و شور را بر می گزینید زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما بر خواهد گزید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها با عشق میان دلهای شماست که عشق میان شما عمق و استحکام واقعی خود را نشان خواهد داد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران