0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس باربارا دی انجلیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . باربارا دی آنجلیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست . باربارا دی آنجلیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی هرگز به این معنا نیست که ازهیچ چیزی نترسید ، آزادی به این معناست که با وجود ترس هایتان دست به عمل میزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر عشق بورزيد، بر ديگران نيز رواست تا عشق بيشتري به شما و نيز ديگران بورزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر عشق بورزيد، عشق و شور زندگي بيشتري به شما روي خواهد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نور است كه هرچه را در مسيرش قرار بگيرد - از جمله قلبها را - از خود روشن مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به خود اجازه دهيد تا هستي و آفرينش را با همه ي شكوه و بزرگي آن بنگريد،آنگاه به توانايي، زيبايي و عشق و شور زندگي در خودتان پي خواهيد برد؛ زيرا شما نيز بخشي از همين شكوه و بزرگي هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايمان، تنها زاده‌ي عشق و شور زندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست چه كسي هستيد، چه پيشه اي داريد يا چگونه زمان خود را مي گذرانيد. هرروز فرصت‌هاي بي شماري در دست داريد تا بر زندگي انسانهاي پيرامون خودتاثيرگذار باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه عاشق زندگي مي شويد، دنيا را درست همچون عشاق از پس ديدگان عشق خواهيد نگريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خود را با همه ي وجود پيوسته وقف پيشه، كار و نيز زندگي تان كنيد، آنگاه كاميابي راستين را تجربه خواهيد كرد و خرسندي و خشنودي راستين را احساس خواهيد نمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زندگي با شور و عشق را بر مي‌گزينيد، زندگي نيز عشق و شور خود را براي شما بر خواهد گزيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني از عشق و شور زندگي، بهره مند مي شويد كه آتش عشق را گرامي بداريد و بياموزيد كه همواره آن را روشن و فروزان نگه داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم براه نمانيد كه عشق، شما را پيدا كند؛ زمين حاصلخيزي [ =بَروَري ] بيافرينيد تا بذر عشق به سادگي در آن جوانه زند و رشد كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق راستين از روح شما سرچشمه مي گيرد. اين گونه از عشق ناب، هنگامي كه خود را در دل و جان ديگري مي يابيد، شكل مي گيرد و پيوند اعجازگونه‌ي اين دو را به جشن و سرور مي نشيند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس باربارا دی انجلیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . باربارا دی آنجلیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست . باربارا دی آنجلیس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی هرگز به این معنا نیست که ازهیچ چیزی نترسید ، آزادی به این معناست که با وجود ترس هایتان دست به عمل میزنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر عشق بورزيد، بر ديگران نيز رواست تا عشق بيشتري به شما و نيز ديگران بورزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بيشتر عشق بورزيد، عشق و شور زندگي بيشتري به شما روي خواهد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، نور است كه هرچه را در مسيرش قرار بگيرد - از جمله قلبها را - از خود روشن مي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به خود اجازه دهيد تا هستي و آفرينش را با همه ي شكوه و بزرگي آن بنگريد،آنگاه به توانايي، زيبايي و عشق و شور زندگي در خودتان پي خواهيد برد؛ زيرا شما نيز بخشي از همين شكوه و بزرگي هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايمان، تنها زاده‌ي عشق و شور زندگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست چه كسي هستيد، چه پيشه اي داريد يا چگونه زمان خود را مي گذرانيد. هرروز فرصت‌هاي بي شماري در دست داريد تا بر زندگي انسانهاي پيرامون خودتاثيرگذار باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه عاشق زندگي مي شويد، دنيا را درست همچون عشاق از پس ديدگان عشق خواهيد نگريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خود را با همه ي وجود پيوسته وقف پيشه، كار و نيز زندگي تان كنيد، آنگاه كاميابي راستين را تجربه خواهيد كرد و خرسندي و خشنودي راستين را احساس خواهيد نمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه زندگي با شور و عشق را بر مي‌گزينيد، زندگي نيز عشق و شور خود را براي شما بر خواهد گزيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني از عشق و شور زندگي، بهره مند مي شويد كه آتش عشق را گرامي بداريد و بياموزيد كه همواره آن را روشن و فروزان نگه داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم براه نمانيد كه عشق، شما را پيدا كند؛ زمين حاصلخيزي [ =بَروَري ] بيافرينيد تا بذر عشق به سادگي در آن جوانه زند و رشد كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق راستين از روح شما سرچشمه مي گيرد. اين گونه از عشق ناب، هنگامي كه خود را در دل و جان ديگري مي يابيد، شكل مي گيرد و پيوند اعجازگونه‌ي اين دو را به جشن و سرور مي نشيند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران