0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر پر باران بايد كه ببارد؛ فرقي نمي كند كه آيا زمين به باران نياز دارد يا نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است كه حقيقت كالا نيست و هيچ كس نمي تواند آن را در اختيار تو بگذارد، وگرنه ارزشش را از دست مي داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درصدد اين نباشيد كه ردپاي فرد خردمندي را بيابيد و آن را دنبال كنيد؛ آنچه را آنان جسته‌اند، بجوييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون یک بذر زاده شده و به دنیا آمده ای می توانی همان بذر بمانی و بمیری ، اما می توانی گل باشی و بشکفی، می توانی ،درخت باشی و ببالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبد خداوند فقط به روی دلی شاد و آواز خوان و رقصان باز است . دل گرفته را به این معبد راهی نیست ، پس ، از اندوه اجتناب کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را کسی بپنداری، راه را گم می کنی ، ولی اگر خود را هیچ بپنداری، به مقصد می رسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای یک چیز را در زندگیت عوض کن تا زندگیت زیبا شود! بجای ترس از خدا، عشق را جایگزین کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم از جایی شروع می شود که اولین آرزو شکل میگیرد و بهشت در جایی هست که هیچ درخواست و آرزویی نباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواستی از عشق فرار کنی، در زمان گذشته و یا در زمان آینده زندگی کن ، ولی اگر خواستی رودخانه عشق را در درونت جاری سازی در زمان حال زندگی کن ، زیرا عشق فقط در زمان حال ممکن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده از حد فکر نکن زیرا فکر همیشه به گذشته یا آینده مربوط می شود و انرژی تو به جای اینکه به قوه احساس معطوف شود، منحرف شده و صرف فکر کردن می گردد وتمام انرژی های تو را تخلیه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه زنده هستي، طوري سرزنده باش كه حتي وقتي مرگ هم بيايد، نتواند تو را بكشد ، يك انسان واقعاً زنده ، به وراي مرگ مي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگ را بفهمي، تنها در آنصورت است كه قادر خواهي بود زندگي را بشناسي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بدن سرانجام با مرگ از هم مي پاشد، پيش از آنكه از هم بپاشد، عشق را به آن هديه دهيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياست در اساس جاه طلبي است. سياست در اساس خطاست زيرا جاه طلبي خطاست.هرجا كه جاه طلبي وجود داشته باشد، سياست وارد مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم نمي توانند تنها زندگي كنند، به همنشين نياز دارند.حتي نمي توانند با كسي زندگي كنند،زيرا وقتي نتوانند تنها زندگي كنند،چگونه مي توانند با ديگري زندگي كنند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه مرزي احساس كردي، سعي كن دست كم يك قدم به وراي آن بروي.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر پر باران بايد كه ببارد؛ فرقي نمي كند كه آيا زمين به باران نياز دارد يا نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است كه حقيقت كالا نيست و هيچ كس نمي تواند آن را در اختيار تو بگذارد، وگرنه ارزشش را از دست مي داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درصدد اين نباشيد كه ردپاي فرد خردمندي را بيابيد و آن را دنبال كنيد؛ آنچه را آنان جسته‌اند، بجوييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون یک بذر زاده شده و به دنیا آمده ای می توانی همان بذر بمانی و بمیری ، اما می توانی گل باشی و بشکفی، می توانی ،درخت باشی و ببالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبد خداوند فقط به روی دلی شاد و آواز خوان و رقصان باز است . دل گرفته را به این معبد راهی نیست ، پس ، از اندوه اجتناب کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را کسی بپنداری، راه را گم می کنی ، ولی اگر خود را هیچ بپنداری، به مقصد می رسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای یک چیز را در زندگیت عوض کن تا زندگیت زیبا شود! بجای ترس از خدا، عشق را جایگزین کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم از جایی شروع می شود که اولین آرزو شکل میگیرد و بهشت در جایی هست که هیچ درخواست و آرزویی نباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواستی از عشق فرار کنی، در زمان گذشته و یا در زمان آینده زندگی کن ، ولی اگر خواستی رودخانه عشق را در درونت جاری سازی در زمان حال زندگی کن ، زیرا عشق فقط در زمان حال ممکن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده از حد فکر نکن زیرا فکر همیشه به گذشته یا آینده مربوط می شود و انرژی تو به جای اینکه به قوه احساس معطوف شود، منحرف شده و صرف فکر کردن می گردد وتمام انرژی های تو را تخلیه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه زنده هستي، طوري سرزنده باش كه حتي وقتي مرگ هم بيايد، نتواند تو را بكشد ، يك انسان واقعاً زنده ، به وراي مرگ مي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگ را بفهمي، تنها در آنصورت است كه قادر خواهي بود زندگي را بشناسي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين بدن سرانجام با مرگ از هم مي پاشد، پيش از آنكه از هم بپاشد، عشق را به آن هديه دهيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سياست در اساس جاه طلبي است. سياست در اساس خطاست زيرا جاه طلبي خطاست.هرجا كه جاه طلبي وجود داشته باشد، سياست وارد مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم نمي توانند تنها زندگي كنند، به همنشين نياز دارند.حتي نمي توانند با كسي زندگي كنند،زيرا وقتي نتوانند تنها زندگي كنند،چگونه مي توانند با ديگري زندگي كنند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه مرزي احساس كردي، سعي كن دست كم يك قدم به وراي آن بروي.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران