0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت راستي چنان است كه هيچ كس دوست ندارد در رنج و دروغ فرو افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادي طلبي ما به اين دليل نيست كه عاشق آزادي هستيم، بلكه در حقيقت، ما خود آزادي هستيم و فقط در آزادي مي توانيم رشد كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به اين دليل از آن شخص كه عاشقش هستي متنفر مي شوي كه او آزادي ات را سلب كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد هميشه مراقب بود، زيرا ذهن پيوسته از ما مي خواهد كه اسير و دلبسته شويم و دلبسته شدن باعث آشفتگي ما مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان براستي ديندار هميشه آزاد مي ماند و به كساني كه در سر راهش قرار مي گيرند كمك مي كند تا آزاد باشند. او هرگز بر كسي سلطه نمي جويد و هرگز به كسي اجازه نمي دهد كه بر او سلطه جويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز، هرگز حتي براي يك لحظه آزادي ات را از دست نده و هرگز آزادي كسي را سلب نكن؛ از نظر من دين يعني همين.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگسالان الگوي يادگيري كودكان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين دلخوشي انسان، آزاد بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي هيشه همچون رودخانه است و تو در چيزي وامانده اي و متوقف شده اي : شوهر، زن، دوست. هرگاه كسي وامانده شود خشمگين مي شود، زيرا هيچ كس دوست ندارد آزادي اش را از دست بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو تمام كتابخانه هاي دنيا را نيز در خود جاي داده باشي، يك بودا نخواهي شد. تو همان نادان و ابله پيشين باقي خواهي ماند كه بار دانش را با خود حمل مي كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش مي تواند به تو راحتي و آسايش و استاندارد بالايي از زندگي ببخشد، اما نمي تواند به زندگي تو كيفيت بهتري ببخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش هرگز ني تواند هدف و مقصود باشد، نمي تواند ارباب باشد، تنها مي تواند نوكري خوب باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز مخالف دانش نيستم، اما دوست دارم انسان نخست در قلب خود ريشه بدواند و سپس، دانش را به عنوان يك وسيله به كار گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رشد يقين و اطمينان، شادماني رشد مي يابد و با رشد شك و ترديد، تنش، بي قراري و بدبختي. شك و ترديد در نهايت به رنج و عذاب و نگراني مي انجامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشي كه از بيرون به دست آمده دروغين است. اين نوع دانش بر ناداني تو سرپوش مي گذارد، اما تو را خردمند نمي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمند در مورد خود دانشمند هيچ نمي داند، اما در مورد چيزهاي ديگر همه چيز مي داند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اوشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت راستي چنان است كه هيچ كس دوست ندارد در رنج و دروغ فرو افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادي طلبي ما به اين دليل نيست كه عاشق آزادي هستيم، بلكه در حقيقت، ما خود آزادي هستيم و فقط در آزادي مي توانيم رشد كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به اين دليل از آن شخص كه عاشقش هستي متنفر مي شوي كه او آزادي ات را سلب كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد هميشه مراقب بود، زيرا ذهن پيوسته از ما مي خواهد كه اسير و دلبسته شويم و دلبسته شدن باعث آشفتگي ما مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان براستي ديندار هميشه آزاد مي ماند و به كساني كه در سر راهش قرار مي گيرند كمك مي كند تا آزاد باشند. او هرگز بر كسي سلطه نمي جويد و هرگز به كسي اجازه نمي دهد كه بر او سلطه جويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز، هرگز حتي براي يك لحظه آزادي ات را از دست نده و هرگز آزادي كسي را سلب نكن؛ از نظر من دين يعني همين.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگسالان الگوي يادگيري كودكان هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين دلخوشي انسان، آزاد بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي هيشه همچون رودخانه است و تو در چيزي وامانده اي و متوقف شده اي : شوهر، زن، دوست. هرگاه كسي وامانده شود خشمگين مي شود، زيرا هيچ كس دوست ندارد آزادي اش را از دست بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو تمام كتابخانه هاي دنيا را نيز در خود جاي داده باشي، يك بودا نخواهي شد. تو همان نادان و ابله پيشين باقي خواهي ماند كه بار دانش را با خود حمل مي كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش مي تواند به تو راحتي و آسايش و استاندارد بالايي از زندگي ببخشد، ام�� نمي تواند به زندگي تو كيفيت بهتري ببخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش هرگز ني تواند هدف و مقصود باشد، نمي تواند ارباب باشد، تنها مي تواند نوكري خوب باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز مخالف دانش نيستم، اما دوست دارم انسان نخست در قلب خود ريشه بدواند و سپس، دانش را به عنوان يك وسيله به كار گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رشد يقين و اطمينان، شادماني رشد مي يابد و با رشد شك و ترديد، تنش، بي قراري و بدبختي. شك و ترديد در نهايت به رنج و عذاب و نگراني مي انجامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشي كه از بيرون به دست آمده دروغين است. اين نوع دانش بر ناداني تو سرپوش مي گذارد، اما تو را خردمند نمي سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشمند در مورد خود دانشمند هيچ نمي داند، اما در مورد چيزهاي ديگر همه چيز مي داند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران