0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس انيشتين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن انسان موفقی باشی بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل مهمتر از دانش است علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند واقعیت‌ها را تغییر بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمی کند ولی همگان مرا می پذیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر یک قدرت متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند ۱-ترس ۲-حرص ۳-حماقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت‌ترین کار در دنیا درک فلسفهٔ مالیات بر درآمد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن انسان موفقی باشی بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل مهمتر از دانش است علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند واقعیت‌ها را تغییر بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمی کند ولی همگان مرا می پذیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر یک قدرت متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس انيشتين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن انسان موفقی باشی بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل مهمتر از دانش است علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند واقعیت‌ها را تغییر بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمی کند ولی همگان مرا می پذیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر یک قدرت متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند ۱-ترس ۲-حرص ۳-حماقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت‌ترین کار در دنیا درک فلسفهٔ مالیات بر درآمد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن انسان موفقی باشی بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل مهمتر از دانش است علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند واقعیت‌ها را تغییر بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمی کند ولی همگان مرا می پذیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر یک قدر�� متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران