0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس انيشتين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر مردم می گویند که هوش یک دانشمند را بر جسته می سازد ؛ اشتباه است این شخصیت است که این کار را میکند. (آلبرت انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق سفر هستم ؛ ولی از رسیدن متنفرم. (البرت انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلبرت انيشتين ميگه ؛ عشق مثله يه ساعت شن ي مي مونه ، همزمان كه قلبت رو پر ميكنه عقلت رو خالي ميكنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است. آلبرت انشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم میخورم توی این عالم یک خبری هست ....!!! آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در 2مورد تنبلی حکم گناه را دارد: یکی در امرخیر و دیگری در کسب دانش. "انیشتن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان‌ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معده‌شان بود، اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت. انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد بااستعداد هستند اما اگر شما یک ماهی رو براساس توانایی اش در بالا رفتن از درخت بسنجید آن ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذراند که یک بی دست و پای احمق است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند. آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن دم ماهی و قلب یک زن از مشکل ترین کارهاست. آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻐﺰﺷﺎﻥ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻴﻮﻡ ﻣﻌﺪﻩ ﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩ ، ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﺮﻩ ﻱ ﺯﻣﻴﻦﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺍﺷﺖ ... ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﻴﺸﺘﻴﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلبرت انیشتین مرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند ، زن به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند و همواره هر دو ناامید میشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین:چیزی به نام شانس وجودنداردهمه چیزبه خودمان بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انبوهی از ازمایش ها نمی توانند ثابت کنند که من درست گفته ام ولی تنها یک ازمایش میتواند ثابت کند که اشتباه گفته ام.  (البرت انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان را کسانی نابود نمی کنند که اعمال پلیدی انجام می دهند بلکه افرادی نابودش می کنند که آنها را نگاه می کنند اما کاری انجام نمی دهند.... آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديروز بياموز براي امروز زندگي كن و اميد به فردا داشته باش. "آلبرت انيشتن"

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس انيشتين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر مردم می گویند که هوش یک دانشمند را بر جسته می سازد ؛ اشتباه است این شخصیت است که این کار را میکند. (آلبرت انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق سفر هستم ؛ ولی از رسیدن متنفرم. (البرت انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلبرت انيشتين ميگه ؛ عشق مثله يه ساعت شن ي مي مونه ، همزمان كه قلبت رو پر ميكنه عقلت رو خالي ميكنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است. آلبرت انشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم میخورم توی این عالم یک خبری هست ....!!! آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در 2مورد تنبلی حکم گناه را دارد: یکی در امرخیر و دیگری در کسب دانش. "انیشتن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان‌ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معده‌شان بود، اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت. انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه افراد بااستعداد هستند اما اگر شما یک ماهی رو براساس توانایی اش در بالا رفتن از درخت بسنجید آن ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذراند که یک بی دست و پای احمق است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند. آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگه داشتن دم ماهی و قلب یک زن از مشکل ترین کارهاست. آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﻳﺶ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻐﺰﺷﺎﻥ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻴﻮﻡ ﻣﻌﺪﻩ ﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩ ، ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﺮﻩ ﻱ ﺯﻣﻴﻦﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺍﺷﺖ ... ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﻴﺸﺘﻴﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلبرت انیشتین مرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند ، زن به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند و همواره هر دو ناامید میشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین:چیزی به نام شانس وجودنداردهمه چیزبه خودمان بستگی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انبوهی از ازمایش ها نمی توانند ثابت کنند که من درست گفته ام ولی تنها یک ازمایش میتواند ثابت کند که اشتباه گفته ام.  (البرت انیشتین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان را کسانی نابود نمی کنند که اعمال پلیدی انجام می دهند بلکه افرادی نابودش می کنند که آنها را نگاه می کنند اما کاری انجام نمی دهند.... آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديروز بياموز براي امروز زندگي كن و اميد به فردا داشته باش. "آلبرت انيشتن"