0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس انيشتين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دانش چیز شگفت انگیزی است مشروط بر آنکه کسی مجبور نباشد از راه آن امرار معاش کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز به آینده فکر نمی کنم چرا که خودش به زودی خواهد آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذایی که مردم را سالم نگه می دارد آن نیست که می خورند بلکه آن غذایی است که خوب هضم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی احساس کند که هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده این بدان معنی است که هرگز به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوچیز بی‌ پایان هستند : اول منظومه شمسی ، دوم نادانی بشر در مورد اول زیاد مطمئن نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که ریاضی‌دانان از سرو کول نظریه نسبیت بالا رفته‌اند دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند اما یک فرد خردمند از رو در رو شدن با آن دوری می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همزمان با گسترش دایرهٔ دانش ما تاریکی‌ای که این دایره را احاطه می‌کند نیز گسترده می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید به شما اطمینان می‌دهم که مشکلات من در این زمینه عظیم‌تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زیرک است اما بدخواه نیست God is subtle but not malicious

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آینده نمی‌اندیشم چون به زودی فرا خواهد رسید Not concerned about the future because it will come soon

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است و اگر این خط کوچکی که در نظر ما مستقیم جلوه میکند در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کاری برای انسان سخت‌تر از فکر کردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می‌آیند نمی‌توانند با همان سطح تفکر حل گردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل مهمتر از دانش است علم محدود است اما تخیل دنیا را در بر می‌گیرد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس انيشتين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دانش چیز شگفت انگیزی است مشروط بر آنکه کسی مجبور نباشد از راه آن امرار معاش کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز به آینده فکر نمی کنم چرا که خودش به زودی خواهد آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذایی که مردم را سالم نگه می دارد آن نیست که می خورند بلکه آن غذایی است که خوب هضم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی احساس کند که هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده این بدان معنی است که هرگز به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوچیز بی‌ پایان هستند : اول منظومه شمسی ، دوم نادانی بشر در مورد اول زیاد مطمئن نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که ریاضی‌دانان از سرو کول نظریه نسبیت بالا رفته‌اند دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند اما یک فرد خردمند از رو در رو شدن با آن دوری می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همزمان با گسترش دایرهٔ دانش ما تاریکی‌ای که این دایره را احاطه می‌کند نیز گسترده می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید به شما اطمینان می‌دهم که مشکلات من در این زمینه عظیم‌تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زیرک است اما بدخواه نیست God is subtle but not malicious

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آینده نمی‌اندیشم چون به زودی فرا خواهد رسید Not concerned about the future because it will come soon

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است و اگر این خط کوچکی که در نظر ما مستقیم جلوه میکند در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کاری برای انسان سخت‌تر از فکر کردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می‌آیند نمی‌توانند با همان سطح تفکر حل گردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل مهمتر از دانش است علم محدود است اما تخیل دنیا را در بر می‌گیرد