0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس امام خمینی ( رح )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولایت فقیه برائ شما یک هدیه الهی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دنیا بە انقلاب ما معطوف است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این انقلاب با تائیدات غیبی الهی پیروز گردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب ما متکی بە معنویات و خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی انقلاب مرهون فداکاریهای دلاورانه ملت ، خصوصاً شهیدان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون شهیدان ، انقلاب و اسلام را بیمه کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب اصیل ماجلوه ای از نهضت پر عظمت حضرت رسول الله (ص ) است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج بە حفظ و نگهداری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیج میقات پا برهنگان ومعراج اندیشه پاک اسلامی است وتربیت یافتگان آن ، نام ونشان در کمنامی وبی نشان گرفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در علم وتقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد .علم مال همه است .تقوا مال همه است .وکوشش برای رسیدن به علم وتقوا وظیفه همه ماست وهمه شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به همه مسئولین ودست اندرکاران سفارش میکنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقاء اخلاقی واعتقادی وعلمی وهنری جوانان را فراهم سازید وآنان را تا مرز رسیدن به ارزشها ونو اوری ها همراهی کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم همراه تهذیبِ نفس است که انسان را به مقام انسانیت می رساند .هم در علم کوشا باشید وهم در عمل وهم در تهذیب اخلاق .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من امیدوارم به یُمن برکات حضرت صاحب سلام الله علیه وروحی فداه ، این کشور ، کشور پیشرفته ای بشود : از حیث اخلاق ، از حیث دیانت،از حیث معنویات ، واز حیث همه چیزها ،مادیات وهمه چیز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید دارم ملت های اسلامی وملت بزرگ ایران با یک تحرک فرهنگی گسترده بتوانند مسلمانان را از فقر وتنگنای علمی در آورند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس امام خمینی ( رح )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولایت فقیه برائ شما یک هدیه الهی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دنیا بە انقلاب ما معطوف است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این انقلاب با تائیدات غیبی الهی پیروز گردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب ما متکی بە معنویات و خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی انقلاب مرهون فداکاریهای دلاورانه ملت ، خصوصاً شهیدان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون شهیدان ، انقلاب و اسلام را بیمه کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب اصیل ماجلوه ای از نهضت پر عظمت حضرت رسول الله (ص ) است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج بە حفظ و نگهداری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیج میقات پا برهنگان ومعراج اندیشه پاک اسلامی است وتربیت یافتگان آن ، نام ونشان در کمنامی وبی نشان گرفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در علم وتقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد .علم مال همه است .تقوا مال همه است .وکوشش برای رسیدن به علم وتقوا وظیفه همه ماست وهمه شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به همه مسئولین ودست اندرکاران سفارش میکنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقاء اخلاقی واعتقادی وعلمی وهنری جوانان را فراهم سازید وآنان را تا مرز رسیدن به ارزشها ونو اوری ها همراهی کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم همراه تهذیبِ نفس است که انسان را به مقام انسانیت می رساند .هم در علم کوشا باشید وهم در عمل وهم در تهذیب اخلاق .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من امیدوارم به یُمن برکات حضرت صاحب سلام الله علیه وروحی فداه ، این کشور ، کشور پیشرفته ای بشود : از حیث اخلاق ، از حیث دیانت،از حیث معنویات ، واز حیث همه چیزها ،مادیات وهمه چیز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید دارم ملت های اسلامی وملت بزرگ ایران با یک تحرک فرهنگی گسترده بتوانند مسلمانان را از فقر وتنگنای علمی در آورند