0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس امام خمینی ( رح )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانوان از صدر اسلام، همدوش مردان در جنگ شركت داشتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه قشرها از همه ملت مي خواهم كه آداب اسلامي خودشان را نسبت به همه امور خصوصا در «انتخابات » حفظ كنند و مبادا خيال كنند كه مبارزات انتخاباتي عبارت از اين است كه به ديگران بد بگويند و كارشكني كنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شما همه ما زن و مرد هر مكلف همان طور كه بايد نماز بخواند همان طور بايد سرنوشت خودش را تعيين كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامي انساني را در تبليغ براي خود و كانديداهاي خويش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد خودداري نمايند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني را انتخاب كنيد كه مسائل را تشخيص دهند نه از افرادي باشند كه اگر روس يا آمريكا يا قدرت ديگري تشري زد بترسند بايد بايستند و مقابله كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزاد هستيد و رضاي خدا را درنظر بگيريد و توجه به خدا داشته باشيد و پاي صندوقها بعد از اينكه اعلام كردند : تشريف ببريد و راي خودتان را بدهيد. اين راي به اسلام است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مردم با شركتشان در انتخابات ثابت كنند كه از اسلام رويگردان نيستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگوييد كه ديگران راي مي دهند. من هم بايد راي بدهم . تو هم بايد راي بدهي آن روستايي هم كه در كنار مزرعه خودش كار مي كند بايد راي بدهد. تكليف است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين تكليف آقايان است كه راجع به مسائل اسلامي كه پيش مي آيد چه وكيل بخواهيد تعيين بكنيد و چه ... رئيس جمهور بخواهيد تعيين كنيد بايد در صحنه باشيد عذري نداريد كه برويد و كنار بنشينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من متواضعانه از شما مي خواهم كه حتي الامكان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نماييد اشخاصي اسلامي متعهد غيرمنحرف از صراط مستقيم الهي را درنظر بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد مردم را براي انتخابات آزاد گذاريم و نبايد كاري بكنيم كه فردي بر مردم تحميل شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيثيت و آبروي مومن در اسلام از بالاترين و والاترين مقام برخوردار است و هتك مومن چه رسد به مومن عالم از بزرگترين گناهان است و موجب سلب عدالت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهضت ایران ، نهضتی بود کە خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فجر انقلاب ، دمیدن خورشید استقلال و آزادی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۲۲ بهمن بهمن در طول زندگی و برائ نسلهای آینده باید سرمشق همه قرارگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نعمت بزرگ الهی ( انقلاب اسلامی ) را ارزان از دست ندهید .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس امام خمینی ( رح )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانوان از صدر اسلام، همدوش مردان در جنگ شركت داشتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه قشرها از همه ملت مي خواهم كه آداب اسلامي خودشان را نسبت به همه امور خصوصا در «انتخابات » حفظ كنند و مبادا خيال كنند كه مبارزات انتخاباتي عبارت از اين است كه به ديگران بد بگويند و كارشكني كنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شما همه ما زن و مرد هر مكلف همان طور كه بايد نماز بخواند همان طور بايد سرنوشت خودش را تعيين كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامي انساني را در تبليغ براي خود و كانديداهاي خويش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد خودداري نمايند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني را انتخاب كنيد كه مسائل را تشخيص دهند نه از افرادي باشند كه اگر روس يا آمريكا يا قدرت ديگري تشري زد بترسند بايد بايستند و مقابله كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزاد هستيد و رضاي خدا را درنظر بگيريد و توجه به خدا داشته باشيد و پاي صندوقها بعد از اينكه اعلام كردند : تشريف ببريد و راي خودتان را بدهيد. اين راي به اسلام است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مردم با شركتشان در انتخابات ثابت كنند كه از اسلام رويگردان نيستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگوييد كه ديگران راي مي دهند. من هم بايد راي بدهم . تو هم بايد راي بدهي آن روستايي هم كه در كنار مزرعه خودش كار مي كند بايد راي بدهد. تكليف است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين تكليف آقايان است كه راجع به مسائل اسلامي كه پيش مي آيد چه وكيل بخواهيد تعيين بكنيد و چه ... رئيس جمهور بخواهيد تعيين كنيد بايد در صحنه باشيد عذري نداريد كه برويد و كنار بنشينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من متواضعانه از شما مي خواهم كه حتي الامكان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نماييد اشخاصي اسلامي متعهد غيرمنحرف از صراط مستقيم الهي را درنظر بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد مردم را براي انتخابات آزاد گذاريم و نبايد كاري بكنيم كه فردي بر مردم تحميل شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حيثيت و آبروي مومن در اسلام از بالاترين و والاترين مقام برخوردار است و هتك مومن چه رسد به مومن عالم از بزرگترين گناهان است و موجب سلب عدالت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهضت ایران ، نهضتی بود کە خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فجر انقلاب ، دمیدن خورشید استقلال و آزادی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۲۲ بهمن بهمن در طول زندگی و برائ نسلهای آینده باید سرمشق همه قرارگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این نعمت بزرگ الهی ( انقلاب اسلامی ) را ارزان از دست ندهید .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران