0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس امام خمینی ( رح )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما كسانى كه زير دستتان هست ضعيف شمرديد به آنها خداى نخواسته تعدى كرديد. تجاوز كرديد، شما هم مستكبر مى‏شويد و آن زيردستها مستضعف. 4/3/58

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستكبرين غاصبند، مستكبرين بايد از ميدان خارج بشوند. 27/2/58

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد اين نهضت در تمام عالم، نهضت مستضعف در مقابل مستكبر در تمام عالم گسترده شود. 24/2/58

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( .. مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند . هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتي كه مصالح مردم را به خطر نيندازد آزادند و اسلام در تمامي اين شوون حد و مرز آن را تعيين كرده است … ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( .. روزنامه هايي كه مضر به حال ملت نباشند و روزنامه هايي كه نوشته شان گمراه كننده نباشد آزادند … ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( .. يك قلمي است كه با صهيونيسم و امثال اينها روابط دارند ، يك روزنامه اي كه با بودجه آنها اداره مي شود و خودشان تيراژي ندارند تا خود را اداره كنند ، ما بايد به اينها بگوييم آزاد هستيد ؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان در زمان پهلوي آسيب پذير‌‌ترين قشر جامعه بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن در رژيم پهلوي به منزله يك كالا بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان نبايد گول جنايتكاران را بخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربيت فرزند يك وظيفه الهي انساني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادران مربي مردان و زنان بزرگ جامعه اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان همانطور كه قبلا گفتم، مي توانند در ارتش باشند. آنچه اسلام با آن مخالف است و آن را حرام مي داند، فساد است، چه از طرف زن باشد و چه از طرف مرد فرقي نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسلام مخالف شركت زنان در ارت�� نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعليم نظامي بانوان بايد در محيط اسلامي انجام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان سربازان گمنام هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداكاري و مقاومت زنان در جنگ تحميلي، نظير نداشت

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس امام خمینی ( رح )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما كسانى كه زير دستتان هست ضعيف شمرديد به آنها خداى نخواسته تعدى كرديد. تجاوز كرديد، شما هم مستكبر مى‏شويد و آن زيردستها مستضعف. 4/3/58

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستكبرين غاصبند، مستكبرين بايد از ميدان خارج بشوند. 27/2/58

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد اين نهضت در تمام عالم، نهضت مستضعف در مقابل مستكبر در تمام عالم گسترده شود. 24/2/58

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( .. مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند . هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتي كه مصالح مردم را به خطر نيندازد آزادند و اسلام در تمامي اين شوون حد و مرز آن را تعيين كرده است … ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( .. روزنامه هايي كه مضر به حال ملت نباشند و روزنامه هايي كه نوشته شان گمراه كننده نباشد آزادند … ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( .. يك قلمي است كه با صهيونيسم و امثال اينها روابط دارند ، يك روزنامه اي كه با بودجه آنها اداره مي شود و خودشان تيراژي ندارند تا خود را اداره كنند ، ما بايد به اينها بگوييم آزاد هستيد ؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان در زمان پهلوي آسيب پذير‌‌ترين قشر جامعه بودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن در رژيم پهلوي به منزله يك كالا بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان نبايد گول جنايتكاران را بخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربيت فرزند يك وظيفه الهي انساني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادران مربي مردان و زنان بزرگ جامعه اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان همانطور كه قبلا گفتم، مي توانند در ارتش باشند. آنچه اسلام با آن مخالف است و آن را حرام مي داند، فساد است، چه از طرف زن باشد و چه از طرف مرد فرقي نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسلام مخالف شركت زنان در ارتش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعليم نظامي بانوان بايد در محيط اسلامي انجام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان سربازان گمنام هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداكاري و مقاومت زنان در جنگ تحميلي، نظير نداشت

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران