0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس امام خمینی ( رح )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد اخلاق همه در انتخابات هم اخلاق اسلامي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« بايد ملت شريف بدانند كه انحراف از اين امر مهم اسلامي خيانت به اسلام و كشور است و موجب مسئوليت عظيم امت »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز سرنوشت سازي است مي خواهيد زمام كشور را به يك كسي بدهيد كه موثر در مقدرات كشور شما باشد سهل انگاري نكنيد و به پاي صندوقها برويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مسوول سرنوشت كشور و اسلام مي باشند چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آينده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر در صحنه باشند »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزان من كه اميد نهضت اسلامي به شماست در روز تعيين سرنوشت كشور بپاخيزيد و به صندوقها هجوم آوريد و آرا خود را در آنها بريزيد » .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك نفر آدمي باشد كه فيلسوف باشد يك آدمي باشد كه تمام عالم را در تحت سيطره علمي خودش برده باشد لكن جمهوري اسلامي را نمي خواهد اين را تعيين نكنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تمامى قدرتها و ابرقدرتها مصمم شده‏اند تا ريشه اسلام ناب رسول گراميمان صلى‏الله عليه و آله وسلم - را قطع كنند. 2/2/59

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرقدرتها آن لحظه‏اى كه منافعشان اقتضا كند شما و قديمى‏ترين وفاداران و دوستان خود را قربانى مى‏كنند و پيش آنان دوستى و دشمنى و نوكرى و صداقت ارزش و مفهومى ندارد. 2/2/59

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد در مقابل ابرقدرتها مقاومت كرد. 9/12/66

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا بايد امريكا را از بين ببرد. و الا تا اينها هستند، اين مصيبتها در دنيا هست. 13/8/61

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قدرت امريكا نبود، اسرائيل هم نمى‏توانست كه اين كار سفاكانه را بكند. 13/8/61

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريان حيات آمريكا و غرب بسته به نفت اين منطقه است. 14/6/61

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمريكا محدود نيست آمالش، به يك كشور و دو كشور. 14/6/61

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمريكا مى‏خواهد با تمام قوا بين مسلمين اختلاف بيندازد. 11/9/60

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرقدرتها مى‏خواهند انسانيت انسانها را تحت‏سلطه قرار دهند. 6/8/60

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس امام خمینی ( رح )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد اخلاق همه در انتخابات هم اخلاق اسلامي باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« بايد ملت شريف بدانند كه انحراف از اين امر مهم اسلامي خيانت به اسلام و كشور است و موجب مسئوليت عظيم امت »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز سرنوشت سازي است مي خواهيد زمام كشور را به يك كسي بدهيد كه موثر در مقدرات كشور شما باشد سهل انگاري نكنيد و به پاي صندوقها برويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مسوول سرنوشت كشور و اسلام مي باشند چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آينده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر در صحنه باشند »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزان من كه اميد نهضت اسلامي به شماست در روز تعيين سرنوشت كشور بپاخيزيد و به صندوقها هجوم آوريد و آرا خود را در آنها بريزيد » .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك نفر آدمي باشد كه فيلسوف باشد يك آدمي باشد كه تمام عالم را در تحت سيطره علمي خودش برده باشد لكن جمهوري اسلامي را نمي خواهد اين را تعيين نكنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز تمامى قدرتها و ابرقدرتها مصمم شده‏اند تا ريشه اسلام ناب رسول گراميمان صلى‏الله عليه و آله وسلم - را قطع كنند. 2/2/59

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرقدرتها آن لحظه‏اى كه منافعشان اقتضا كند شما و قديمى‏ترين وفاداران و دوستان خود را قربانى مى‏كنند و پيش آنان دوستى و دشمنى و نوكرى و صداقت ارزش و مفهومى ندارد. 2/2/59

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد در مقابل ابرقدرتها مقاومت كرد. 9/12/66

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا بايد امريكا را از بين ببرد. و الا تا اينها هستند، اين مصيبتها در دنيا هست. 13/8/61

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قدرت امريكا نبود، اسرائيل هم نمى‏توانست كه اين كار سفاكانه را بكند. 13/8/61

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شريان حيات آمريكا و غرب بسته به نفت اين منطقه است. 14/6/61

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمريكا محدود نيست آمالش، به يك كشور و دو كشور. 14/6/61

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمريكا مى‏خواهد با تمام قوا بين مسلمين اختلاف بيندازد. 11/9/60

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرقدرتها مى‏خواهند انسانيت انسانها را تحت‏سلطه قرار دهند. 6/8/60