0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگواری، نیروی حیوانی نفس را فرمانبردار نیروی انسانی یا بهتر بگویم فرمانبردار نیروی الهی می‌سازد و حال آنكه فرومایگی، جزء انسانی نفس را محكوم جزء وحشی می‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهری كه زمامداران آن هیچ كوششی برای كسب مقام به خرج ندهند، به ناگزیر دارای حكومت درستكار و شایسته‌ای خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وجود عشق، هر انسانی سراینده می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ و درگیری اگر بین خویشاوندان بروز كند، آن را آشوب گویند و اگر بین بیگانگان باشد، آن را جنگ خوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چپاول، در گذشته بسی لشكرها را به نابودی رسانیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خطر نمی‌توان گریخت. آیا بهتر نیست كه انسان آنگاه با خطر روبرو شود كه در صورت كامیابی، سودهایی بهره‌ی او گردد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی كه جدایی می‌آورد، همانا خودخواهی در شادی و اندوه است؛ به این چَم كه هرگاه برای شهر یا افراد، رویدادی رخ دهد، برخی دلخون و برخی دیگر، شادمان شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین سبب شر در یك شهر، آن چیزی است كه سبب پراكندگی و پریشانی شهر می‌گردد و بزرگترین سبب خیر، آن چیزی است كه سبب سازواری و یكپارچگی شهر می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سودمند است، زیباست و آنچه زیان‌آور است، زشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن و مرد، هر دو به حكم طبیعت، شریك در انجام همه‌ی وظایف می‌باشند، ولی در همه‌ی كارها زن ناتوان‌تر از مرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاری كه باید انجام گیرد، چشم‌براه آسایش و استراحت كارگر نمی‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، در همه‌ی ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلكه استعدادها دیگرگون است؛ برخی برای یك كار شایسته‌اند، برخی برای كار دیگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است كه هر زمان بروز كند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی، نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز كند، ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترین بخش هر كار، آغاز آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت در همان جوانی، كارساز بوده و بنای هر نقشی كه در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگواری، نیروی حیوانی نفس را فرمانبردار نیروی انسانی یا بهتر بگویم فرمانبردار نیروی الهی می‌سازد و حال آنكه فرومایگی، جزء انسانی نفس را محكوم جزء وحشی می‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهری كه زمامداران آن هیچ كوششی برای كسب مقام به خرج ندهند، به ناگزیر دارای حكومت درستكار و شایسته‌ای خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با وجود عشق، هر انسانی سراینده می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگ و درگیری اگر بین خویشاوندان بروز كند، آن را آشوب گویند و اگر بین بیگانگان باشد، آن را جنگ خوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چپاول، در گذشته بسی لشكرها را به نابودی رسانیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خطر نمی‌توان گریخت. آیا بهتر نیست كه انسان آنگاه با خطر روبرو شود كه در صورت كامیابی، سودهایی بهره‌ی او گردد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی كه جدایی می‌آورد، همانا خودخواهی در شادی و اندوه است؛ به این چَم كه هرگاه برای شهر یا افراد، رویدادی رخ دهد، برخی دلخون و برخی دیگر، شادمان شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین سبب شر در یك شهر، آن چیزی است كه سبب پراكندگی و پریشانی شهر می‌گردد و بزرگترین سبب خیر، آن چیزی است كه سبب سازواری و یكپارچگی شهر می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سودمند است، زیباست و آنچه زیان‌آور است، زشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن و مرد، هر دو به حكم طبیعت، شریك در انجام همه‌ی وظایف می‌باشند، ولی در همه‌ی كارها زن ناتوان‌تر از مرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاری كه باید انجام گیرد، چشم‌براه آسایش و استراحت كارگر نمی‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، در همه‌ی ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلكه استعدادها دیگرگون است؛ برخی برای یك كار شایسته‌اند، برخی برای كار دیگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است كه هر زمان بروز كند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی، نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز كند، ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترین بخش هر كار، آغاز آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت در همان جوانی، كارساز بوده و بنای هر نقشی كه در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران