0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریز از مجازات، جنایتكار را از آن هم كه هست، بدتر می‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن كسی كه راستی و درستی را سرزنش می‌كند، از متانت و شناخت به دور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه دارای اخلاق استبداد بوده و بر نفس و كشور خود مستبدانه حكومت می‌كنند، بهره‌ای جز بدبختی و نكبت ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بی‌خرد و دیوانه، آهنگ آن می‌كند كه هم بر آدمیزاد و هم بر خدایان حاكم شود و چنین می‌پندارد كه این توانایی در او هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه جزء خردمند و شریف و حاكم نفس انسان به خواب رود، جزء حیوانی و وحشی نفس كه از خوردن و آشامیدن سیر شده، بنای جست و خیز می‌گذارد و از خواب گریخته، درصدد نیل به آرزوهای خود برمی‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنان كه هیچ ندارند، چگونه می‌توان چیزی بیرون كشید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهالی كه خود، روییده و به دست دیگری پرورش نیافته باشد، از این رو، دِینی به دیگران ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار قانونگذار این نیست كه بیشترین نیكبختی را برای طبقه‌ی ویژه‌ای از اهالی شهر فراهم كند، بلكه این است كه زندگانی شایسته‌ای را برای همه‌ی شهر فراهم نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رأیی كه متكی به دانش نباشد، هیچ ارزشی ندارد، بلكه رأی كوران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفوسی كه دارای كمال استعداد باشند، بر اثر سوء تربیت به پست‌ترین درجه‌ی فرومایگی، می‌رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسباب فساد، بیشتر با چیزهای خوب دشمنی دارند تا با چیزهای بد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راستی را پیش‌آهنگ بپنداریم، قابل تصور نیست كه كاروانی از ستم و تبهكاری در پی آن روان یابیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهل ریا و دورویی، هرگز از دانش راستین برخوردار نمی‌توانند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتاری كه شهرها با مردمان دانشمند می‌كنند، به اندازه‌ای ناپسند است كه هیچ كس در جهان، چنین رفتاری نمی‌بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسی كه پیراسته و آراسته نباشد، خواهی نخواهی از ویژگی میانه‌روی هم بی‌بهره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است انسان در برابر سختی‌ها، بردباری به خرج دهد و زاری نكند؛ زیرا نسبت به خیر و شر این مسایل نمی‌توان باور داشت و سخت‌گیری در این موارد هم كمكی به آینده نمی‌كند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریز از مجازات، جنایتكار را از آن هم كه هست، بدتر می‌كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن كسی كه راستی و درستی را سرزنش می‌كند، از متانت و شناخت به دور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی كه دارای اخلاق استبداد بوده و بر نفس و كشور خود مستبدانه حكومت می‌كنند، بهره‌ای جز بدبختی و نكبت ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بی‌خرد و دیوانه، آهنگ آن می‌كند كه هم بر آدمیزاد و هم بر خدایان حاكم شود و چنین می‌پندارد كه این توانایی در او هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه جزء خردمند و شریف و حاكم نفس انسان به خواب رود، جزء حیوانی و وحشی نفس كه از خوردن و آشامیدن سیر شده، بنای جست و خیز می‌گذارد و از خواب گریخته، درصدد نیل به آرزوهای خود برمی‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنان كه هیچ ندارند، چگونه می‌توان چیزی بیرون كشید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهالی كه خود، روییده و به دست دیگری پرورش نیافته باشد، از این رو، دِینی به دیگران ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار قانونگذار این نیست كه بیشترین نیكبختی را برای طبقه‌ی ویژه‌ای از اهالی شهر فراهم كند، بلكه این است كه زندگانی شایسته‌ای را برای همه‌ی شهر فراهم نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رأیی كه متكی به دانش نباشد، هیچ ارزشی ندارد، بلكه رأی كوران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفوسی كه دارای كمال استعداد باشند، بر اثر سوء تربیت به پست‌ترین درجه‌ی فرومایگی، می‌رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسباب فساد، بیشتر با چیزهای خوب دشمنی دارند تا با چیزهای بد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راستی را پیش‌آهنگ بپنداریم، قابل تصور نیست كه كاروانی از ستم و تبهكاری در پی آن روان یابیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهل ریا و دورویی، هرگز از دانش راستین برخوردار نمی‌توانند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتاری كه شهرها با مردمان دانشمند می‌كنند، به اندازه‌ای ناپسند است كه هیچ كس در جهان، چنین رفتاری نمی‌بیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسی كه پیراسته و آراسته نباشد، خواهی نخواهی از ویژگی میانه‌روی هم بی‌بهره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است انسان در برابر سختی‌ها، بردباری به خرج دهد و زاری نكند؛ زیرا نسبت به خیر و شر این مسایل نمی‌توان باور داشت و سخت‌گیری در این موارد هم كمكی به آینده نمی‌كند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران