0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترین بخش هر كار، آغاز آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی، نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز كند، ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است كه هر زمان بروز كند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، در همه‌ی ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلكه استعدادها دیگرگون است؛ برخی برای یك كار شایسته‌اند، برخی برای كار دیگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاری كه باید انجام گیرد، چشم‌براه آسایش و استراحت كارگر نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاری زمانی دارد كه اگر در آن زمان انجام نیابد، زمان، از دست رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب به وجود آمدن شهر این است كه هیچ فردی برای خود، بس نیست، بلكه به بسیاری از چیزها نیازمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدن ناقص است و به خودی خود نمی‌تواند درد خویش را دوا كند و فن پزشكی برای این هدف بنا شده كه آنچه به جهت بدن سودمند است، فراهم كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جریمه‌ای بهتر و مناسب‌تر از آن است كه به نادانان می‌دهند؛ یعنی اینكه از آنان درس می‌گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما در جستجوی طلا بودیم، هرگز نمی‌گذاشتیم كه زمانمان به پاس‌داشت آداب و تعارفات از دست برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدی كردن، خواه با دوست و خواه با دیگران، كار آدم دادگر نیست؛ بلكه كار شخص ستمگر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه به مردم بدی كنیم، بیشتر بر تباهی آنها می‌افزاییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شخصی زیان رسانیم، آن شخص از جنبه‌ی ویژگی‌های انسانی پایین می‌آید و به بیان دیگر، از كمالات بشری او كاسته می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در نگهبانی چیزی مهارت داشته باشد، در دزدیدن آن هم ماهر خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بی‌خرد، هر اندازه هم توانگر باشد، هرگز نمی‌تواند در درون خود، آسایش و آرامشی ایجاد كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه جوش و خروش هوی و هوس فرو می‌نشیند، مانند این است كه انسان از دست شماری ستمگر دیوانه رسته باشد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم‌ترین بخش هر كار، آغاز آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی، نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز كند، ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است كه هر زمان بروز كند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، در همه‌ی ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلكه استعدادها دیگرگون است؛ برخی برای یك كار شایسته‌اند، برخی برای كار دیگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاری كه باید انجام گیرد، چشم‌براه آسایش و استراحت كارگر نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كاری زمانی دارد كه اگر در آن زمان انجام نیابد، زمان، از دست رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبب به وجود آمدن شهر این است كه هیچ فردی برای خود، بس نیست، بلكه به بسیاری از چیزها نیازمند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدن ناقص است و به خودی خود نمی‌تواند درد خویش را دوا كند و فن پزشكی برای این هدف بنا شده كه آنچه به جهت بدن سودمند است، فراهم كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جریمه‌ای بهتر و مناسب‌تر از آن است كه به نادانان می‌دهند؛ یعنی اینكه از آنان درس می‌گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما در جستجوی طلا بودیم، هرگز نمی‌گذاشتیم كه زمانمان به پاس‌داشت آداب و تعارفات از دست برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدی كردن، خواه با دوست و خواه با دیگران، كار آدم دادگر نیست؛ بلكه كار شخص ستمگر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه به مردم بدی كنیم، بیشتر بر تباهی آنها می‌افزاییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به شخصی زیان رسانیم، آن شخص از جنبه‌ی ویژگی‌های انسانی پایین می‌آید و به بیان دیگر، از كمالات بشری او كاسته می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در نگهبانی چیزی مهارت داشته باشد، در دزدیدن آن هم ماهر خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بی‌خرد، هر اندازه هم توانگر باشد، هرگز نمی‌تواند در درون خود، آسایش و آرامشی ایجاد كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه جوش و خروش هوی و هوس فرو می‌نشیند، مانند این است كه انسان از دست شماری ستمگر دیوانه رسته باشد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران