0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پدر امنیت، ملاطفت، نازکی، نرمی، شادی و رغبت است که بدو، خیرات عزت و همه بدیها ذلت و زوال یافته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی، نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز کند، ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حقیقتی مسلم است که بنیان هیچ حکومتی دگرگون نمی‌شود، مگر آنگاه که میان اعضای طبقه‌ی حاکمه جدایی افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه چیزی کامل‌تر باشد، دگرگونی و امور بیرونی کمتری در آن نفوذ دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی همان عشق به تنهایی کافی است که موجد اتحاد و توانایی افراد جامعه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمانی مقام تو پایین آمد، ناامید مشو. زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود و بامداد روز دیگر بالا می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهری که زمامداران آن هیچ کوششی برای کسب مقام به خرج ندهند، به ناگزیر دارای حکومت درستکار و شایسته‌ای خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی اگر انسان، اندیشه‌ی خود را متوجه به وجود راستین نماید، دیگر زمان آن نخواهد داشت كه رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستیزه كند و درباره‌ی آنها دشمنی و كینه در درون خود بپروراند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امور مهمه هرگز به دور از خطر نیست و چنان كه می‌گویند، دشواری، شرط هر چیز زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گونه زیاده‌روی، واكنشی در پی دارد، چه در فصول، چه در گیاه‌ها، چه در بدن و بیش از هر چیز در حكومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیكی، دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدكار دیگر هم پنهان خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در شهری، دارایی و توانگری ارجمند شمرده شود، البته به همان نسبت از بزرگداشت نیكی و نیكوكاران كاسته می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حقیقتی مسلم است كه بنیان هیچ حكومتی دگرگون نمی‌شود، مگر آنگاه كه میان اعضای طبقه‌ی حاكمه جدایی افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا چشم ناتوان كه دیده‌ی تیزبین را شكست می‌دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار نیست كه من، احترام یك فرد را بر احترام راستی، مقدم شمارم، بلكه لازم است باور خود را بیان كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره‌ی مردم ستمگر چنین می‌گویم كه بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند، در پایان كار، رسوا و روسیاه می‌شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبك‌داشت بیگانه و هم میهن قرار می‌گیرند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق پدر امنیت، ملاطفت، نازکی، نرمی، شادی و رغبت است که بدو، خیرات عزت و همه بدیها ذلت و زوال یافته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی، نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز کند، ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حقیقتی مسلم است که بنیان هیچ حکومتی دگرگون نمی‌شود، مگر آنگاه که میان اعضای طبقه‌ی حاکمه جدایی افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه چیزی کامل‌تر باشد، دگرگونی و امور بیرونی کمتری در آن نفوذ دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی همان عشق به تنهایی کافی است که موجد اتحاد و توانایی افراد جامعه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمانی مقام تو پایین آمد، ناامید مشو. زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود و بامداد روز دیگر بالا می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهری که زمامداران آن هیچ کوششی برای کسب مقام به خرج ندهند، به ناگزیر دارای حکومت درستکار و شایسته‌ای خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی اگر انسان، اندیشه‌ی خود را متوجه به وجود راستین نماید، دیگر زمان آن نخواهد داشت كه رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستیزه كند و درباره‌ی آنها دشمنی و كینه در درون خود بپروراند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امور مهمه هرگز به دور از خطر نیست و چنان كه می‌گویند، دشواری، شرط هر چیز زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گونه زیاده‌روی، واكنشی در پی دارد، چه در فصول، چه در گیاه‌ها، چه در بدن و بیش از هر چیز در حكومت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیكی، دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدكار دیگر هم پنهان خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در شهری، دارایی و توانگری ارجمند شمرده شود، البته به همان نسبت از بزرگداشت نیكی و نیكوكاران كاسته می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حقیقتی مسلم است كه بنیان هیچ حكومتی دگرگون نمی‌شود، مگر آنگاه كه میان اعضای طبقه‌ی حاكمه جدایی افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا چشم ناتوان كه دیده‌ی تیزبین را شكست می‌دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار نیست كه من، احترام یك فرد را بر احترام راستی، مقدم شمارم، بلكه لازم است باور خود را بیان كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره‌ی مردم ستمگر چنین می‌گویم كه بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند، در پایان كار، رسوا و روسیاه می‌شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبك‌داشت بیگانه و هم میهن قرار می‌گیرند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران