0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت میبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشرار ، کسانی را گویند که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به‌ آن می‌چسبند و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که از علم حاصل میشود بی آلایش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه ای در دنیا شدید تر از عشق به وطن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلایی است که همه خواستارش هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ ضرورت آمدم در این جهان و به‌ حیرت زیستم و به‌ کراهت می‌روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی تأثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود میتواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، در همه‌ی ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلکه استعدادها دیگرگون است؛ برخی برای یک کار شایسته‌اند، برخی برای کار دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جامعه، فضیلت و اخلاق از نان شب هم واجب تر است. اگر جامعه ای شکست اخلاقی بخورد با هیچ نیرویی نمی توان شکست را جبران نمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا می‌توانیم بکوشیم نخستین داستان‌هایی که برای کودکانمان گفته می‌شود، مشوق نیکویی اخلاق باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیکی، دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدکار دیگر هم پنهان خواهند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت در همان جوانی، کارساز بوده و بنای هر نقشی که در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند اف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسی که پیراسته و آراسته نباشد، خواهی نخواهی از ویژگی میانه‌روی هم بی‌بهره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سزاوار است که آدمی در آمیزش با صاحبان جمال، خود را نیز به زیبایی و آراستگی بیاراید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زینت انسان [در] سه چیز است : علم، محبت و آزادی

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت میبرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشرار ، کسانی را گویند که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به‌ آن می‌چسبند و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که از علم حاصل میشود بی آلایش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه ای در دنیا شدید تر از عشق به وطن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلایی است که همه خواستارش هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ ضرورت آمدم در این جهان و به‌ حیرت زیستم و به‌ کراهت می‌روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی تأثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود میتواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت، در همه‌ی ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلکه استعدادها دیگرگون است؛ برخی برای یک کار شایسته‌اند، برخی برای کار دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جامعه، فضیلت و اخلاق از نان شب هم واجب تر است. اگر جامعه ای شکست اخلاقی بخورد با هیچ نیرویی نمی توان شکست را جبران نمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا می‌توانیم بکوشیم نخستین داستان‌هایی که برای کودکانمان گفته می‌شود، مشوق نیکویی اخلاق باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیکی، دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدکار دیگر هم پنهان خواهند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تربیت در همان جوانی، کارساز بوده و بنای هر نقشی که در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند اف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسی که پیراسته و آراسته نباشد، خواهی نخواهی از ویژگی میانه‌روی هم بی‌بهره است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سزاوار است که آدمی در آمیزش با صاحبان جمال، خود را نیز به زیبایی و آراستگی بیاراید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زینت انسان [در] سه چیز است : علم، محبت و آزادی

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران