0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت آن کس بُوَد که از تذکر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد کن که چه بوده ای در اصل و چه خواهی شد بعد از مرگ و هیچکس را ایذا رنجور مکن که کارهای عالم در معرضِ تغیر و زوال است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا چیزی مخواه که نفعِ آن منقطع بـُود و یقین داشته باش که همه ی مواهب از حضرت  اوست و از او نعمت های باقی و فوایدی که از تو مفارقت نتواند کرد التماس کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلِ علم را به کثرت علم امتحان مکن بلکه اعتبار  حال  ایشان به دوری از شر و فساد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش و توجه بر طلب  علم را مقدم دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود خویش را بشناس و حقِ او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقت به سه کس واجب است 1-عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد 2- قویی که گرفتار ضعیفی گردد 3-کریمی که محتاج لئیمی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عوام، ثروتمندان را محترم می شمارند و خواص دانشمندان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد نمی تواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقف در زندگی مرگ تدریجی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن ، خود گونه‌ای گفتگوی روح با خویشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دارندگان چشم دل زیباترین منظره مشاهده‌ی کسی است که دارای روحی زیبا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود خویش را بشناس و حق او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد بالاخره سعادت خودش را هم بدست خواهد آورد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت آن کس بُوَد که از تذکر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد کن که چه بوده ای در اصل و چه خواهی شد بعد از مرگ و هیچکس را ایذا رنجور مکن که کارهای عالم در معرضِ تغیر و زوال است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا چیزی مخواه که نفعِ آن منقطع بـُود و یقین داشته باش که همه ی مواهب از حضرت  اوست و از او نعمت های باقی و فوایدی که از تو مفارقت نتواند کرد التماس کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلِ علم را به کثرت علم امتحان مکن بلکه اعتبار  حال  ایشان به دوری از شر و فساد کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش و توجه بر طلب  علم را مقدم دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود خویش را بشناس و حقِ او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقت به سه کس واجب است 1-عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد 2- قویی که گرفتار ضعیفی گردد 3-کریمی که محتاج لئیمی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عوام، ثروتمندان را محترم می شمارند و خواص دانشمندان را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد نمی تواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقف در زندگی مرگ تدریجی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن ، خود گونه‌ای گفتگوی روح با خویشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دارندگان چشم دل زیباترین منظره مشاهده‌ی کسی است که دارای روحی زیبا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود خویش را بشناس و حق او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد بالاخره سعادت خودش را هم بدست خواهد آورد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران