0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون میگه اگه کسی رو با دلت دوست داری کاره مهمی نکردی ، زمانی کارت مهمه که با عقلت عاشق باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن خالق واقعيت است و براي تغيير واقعيت بايد ذهن را تغيير داد "افلاطون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دیدن کسی که با تو سرسنگین است مرو. با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن. برای کسی که گوش ندهد حرف نزن. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که نگهبان آن بیشتر باشد استوار تر گردد مگر راز که نگهدار آن هرچه زیادتر باشد آشکار تر افلاطون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید ظفر تو را باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک بشوند زیرا پس از میل به مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عقیده من تنها موضوعی که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومند ترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه و بدان که انتقام  خدا از بنده به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبـُود بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط  عشق باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فعل خیر با مستحقان، انتظار ِ سؤال مدار بلکه پیش از التماس افتتاح مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه ی خود را از چیزهایی که از ذات تو خارج بُود مساز

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون میگه اگه کسی رو با دلت دوست داری کاره مهمی نکردی ، زمانی کارت مهمه که با عقلت عاشق باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن خالق واقعيت است و براي تغيير واقعيت بايد ذهن را تغيير داد "افلاطون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دیدن کسی که با تو سرسنگین است مرو. با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن. برای کسی که گوش ندهد حرف نزن. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که نگهبان آن بیشتر باشد استوار تر گردد مگر راز که نگهدار آن هرچه زیادتر باشد آشکار تر افلاطون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید ظفر تو را باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک بشوند زیرا پس از میل به مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عقیده من تنها موضوعی که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومند ترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه و بدان که انتقام  خدا از بنده به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبـُود بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط  عشق باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فعل خیر با مستحقان، انتظار ِ سؤال مدار بلکه پیش از التماس افتتاح مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه ی خود را از چیزهایی که از ذات تو خارج بُود مساز

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران