0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمايه ي خود را از چيزهايي كه از ذات تو خارج بُود مساز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت آن كس بُوَد كه از تذكر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نايستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد كن كه چه بوده اي در اصل،و چه خواهي شد بعد از مرگ،و هيچكس را ايذا رنجور مكن،كه كارهاي عالم در معرضِ تغير و زوال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه بيدار باش كه شرور را اسباب بسيار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلِ علم را به كثرت  علم امتحان مكن،بلكه اعتبار  حال  ايشان به دوري از شر و فساد كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش، و توجه بر طلب  علم را مقدم دار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود  خويش را بشناس و حقِ او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبري انسان را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي براي از پا درآوردن شخص بوجود مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقت به سه كس واجب است : 1-عاقلی كه حكم جاهلی بر او روان باشد . 2-قویی كه گرفتار ضعیفی گردد. 3-كریمی كه محتاج لئیمی باشدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نزدیكی به كسی كه قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوست طوری رفتار كن كه به حاكم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما كه اگر كار به محاكمه كشید ظفر تو را باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند باید به حقیقت نزدیك بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است كه دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عقیده من تنها موضو عی كه شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع كه چه كار كند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمايه ي خود را از چيزهايي كه از ذات تو خارج بُود مساز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت آن كس بُوَد كه از تذكر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نايستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد كن كه چه بوده اي در اصل،و چه خواهي شد بعد از مرگ،و هيچكس را ايذا رنجور مكن،كه كارهاي عالم در معرضِ تغير و زوال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه بيدار باش كه شرور را اسباب بسيار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلِ علم را به كثرت  علم امتحان مكن،بلكه اعتبار  حال  ايشان به دوري از شر و فساد كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش، و توجه بر طلب  علم را مقدم دار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبود  خويش را بشناس و حقِ او را نگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبري انسان را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي براي از پا درآوردن شخص بوجود مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقت به سه كس واجب است : 1-عاقلی كه حكم جاهلی بر او روان باشد . 2-قویی كه گرفتار ضعیفی گردد. 3-كریمی كه محتاج لئیمی باشدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نزدیكی به كسی كه قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دوست طوری رفتار كن كه به حاكم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما كه اگر كار به محاكمه كشید ظفر تو را باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند باید به حقیقت نزدیك بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است كه دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عقیده من تنها موضو عی كه شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع كه چه كار كند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران