0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون عشق محال است . برای مردم بی عشق دنیا حکم قبرستان وسیعی دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیان رساننده تو معاشرت سه کس است : آنکه ترا به طرب بدارد – آنکه به فریب مغرورت کند – آنکه همت او کوتاه تر از همت تو باشد .ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کوچک را حقیر مشمارید باشد که از شما فزونی یابد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت ارزش ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسیله فضل و کرم می توان از دشمن انتقام گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد ، بالاخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم نباشد توقع مدار که آن تأثیر کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان را فدای یاران موافق کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری ، شأن و مقام تو پایین آمد ، ناامید مشو . آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون عشق محال است . برای مردم بی عشق دنیا حکم قبرستان وسیعی دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیان رساننده تو معاشرت سه کس است : آنکه ترا به طرب بدارد – آنکه به فریب مغرورت کند – آنکه همت او کوتاه تر از همت تو باشد .ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کوچک را حقیر مشمارید باشد که از شما فزونی یابد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت ارزش ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسیله فضل و کرم می توان از دشمن انتقام گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد ، بالاخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم نباشد توقع مدار که آن تأثیر کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان را فدای یاران موافق کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری ، شأن و مقام تو پایین آمد ، ناامید مشو . آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران