0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده‌است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را آتش انگار، چنان که برای معاش به کمی آتش کفایت توان کرد، شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت و تندی کار را مجوی، بلکه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن زیرا که مردم از تو نپرسند در چه مدت کار را انجام دادی بلکه خوبی و بی نقصی آن را می‌جویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چه اگر کسی مجرم نبود، حاکم بر مسند نمی‌نشست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ، یادآورد تلخی دارو را و شکم‌بارگی نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت جامعه به‌مراتب مهم تر از سعادت فرد می‌باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلائی است که همه خواستارش هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزم به‌مصاحبت اشرار نکنید، چه همین که تو را اهانت نکنند، بر تو منت نهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانی هرکس به‌دو چیز دانسته می‌شود: اول، به‌چیزی که از او نپرسیده‌اند خبر گوید. دوم، سخن‌راندن بیش از ضرورت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک مباش به‌همنشینی مردمان شرور و بداخلاق، زیرا که طبع تو از طبیعت او شر را می‌دزدد، در حالی که تو آگاه نباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز حاجتمند را پیش از این‌که استمداد طلبد، شایسته است که با همت بلند خود نیازمندی او را رفع کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیز را که نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد مگر راز، که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام لمس عشق، هر كسی شاعر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام لمس عشق، هر كسی شاعر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده‌است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را آتش انگار، چنان که برای معاش به کمی آتش کفایت توان کرد، شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت و تندی کار را مجوی، بلکه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن زیرا که مردم از تو نپرسند در چه مدت کار را انجام دادی بلکه خوبی و بی نقصی آن را می‌جویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چه اگر کسی مجرم نبود، حاکم بر مسند نمی‌نشست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ، یادآورد تلخی دارو را و شکم‌بارگی نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادت جامعه به‌مراتب مهم تر از سعادت فرد می‌باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلائی است که همه خواستارش هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزم به‌مصاحبت اشرار نکنید، چه همین که تو را اهانت نکنند، بر تو منت نهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادانی هرکس به‌دو چیز دانسته می‌شود: اول، به‌چیزی که از او نپرسیده‌اند خبر گوید. دوم، سخن‌راندن بیش از ضرورت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک مباش به‌همنشینی مردمان شرور و بداخلاق، زیرا که طبع تو از طبیعت او شر را می‌دزدد، در حالی که تو آگاه نباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز حاجتمند را پی�� از این‌که استمداد طلبد، شایسته است که با همت بلند خود نیازمندی او را رفع کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیز را که نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد مگر راز، که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام لمس عشق، هر كسی شاعر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام لمس عشق، هر كسی شاعر می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران