0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گسترش شهر، تا زمانی كه یكپارچگی آن را به خطر نیندازد، مجاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش و پرورش، اگر به حد كمال فراهم شود، نهاد انسان را سامان می‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بازی، قانون نداشته باشد، كودكان هم به بی‌قانونی خو می‌گیرند و زمانی كه بزرگ شدند، مردان وظیفه‌شناس و درستكار نخواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی كه زندگانی انسان، در نتیجه‌ی تربیت نخستین در راه معینی افتاد، زندگی آینده‌ی او هم همان راه را خواهد پیمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی، مانند خود را می‌جوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای ساده و میانه‌ای كه پیرو منطق و خرد و رای درست می‌باشد، تنها نزد شمار كمی از افراد یافت می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرداختن به كار خود و پرهیز از دخالت در كار دیگران، عین دادگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن، خود، گونه‌ای گفتگوی روح با خویشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻦ . . . ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﻭ - 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراط، عمومأ سبب پیدا شدن عکس‌العمل است و تغییری در جهت مخالف پدید می‌آورد خواه در فصول سال باشد، خواه در افراد و خواه در حکومت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ضرورت آمدم در این جهان و به‌حیرت زیستم و به‌کراهت می‌روم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمول و تقوی چون دو وزنه هستند که در کفه‌های یک ترازو قرار گرفته باشند، بالا رفتن یکی مستلزم پائین رفتن دیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون کامیابی رو کند همه خوبند و چون ناکامی سررسد همه بد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر می‌کند و هرگز به‌آنان مجال نمی‌دهد که حتی لحظه‌ای در باره چیزی جز اموال شخص خویش بیندیشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در راه فضیلت سدهایی از درد و رنج برپا کرده‌اند اما از طرف دیگر وقتی آدمی بر این مشکلات فائق آمد و از سدها گذشت، فضیلت به‌دست آمده کار آسانی به نظر می‌رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آئینه نگاه کن، اگر صورت زیبا داری کاری مناسب جمالت انجام ده و اگر قیافه‌ات نامتناسب است، زشتی کردار را به‌زشتی صورت میفزا.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گسترش شهر، تا زمانی كه یكپارچگی آن را به خطر نیندازد، مجاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش و پرورش، اگر به حد كمال فراهم شود، نهاد انسان را سامان می‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بازی، قانون نداشته باشد، كودكان هم به بی‌قانونی خو می‌گیرند و زمانی كه بزرگ شدند، مردان وظیفه‌شناس و درستكار نخواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی كه زندگانی انسان، در نتیجه‌ی تربیت نخستین در راه معینی افتاد، زندگی آینده‌ی او هم همان راه را خواهد پیمود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی، مانند خود را می‌جوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهای ساده و میانه‌ای كه پیرو منطق و خرد و رای درست می‌باشد، تنها نزد شمار كمی از افراد یافت می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرداختن به كار خود و پرهیز از دخالت در كار دیگران، عین دادگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن، خود، گونه‌ای گفتگوی روح با خویشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻦ . . . ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺍﻭ - 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراط، عمومأ سبب پیدا شدن عکس‌العمل است و تغییری در جهت مخالف پدید می‌آورد خواه در فصول سال باشد، خواه در افراد و خواه در حکومت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به‌ضرورت آمدم در این جهان و به‌حیرت زیستم و به‌کراهت می‌روم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمول و تقوی چون دو وزنه هستند که در کفه‌های یک ترازو قرار گرفته باشند، بالا رفتن یکی مستلزم پائین رفتن دیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون کامیابی رو کند همه خوبند و چون ناکامی سررسد همه بد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر می‌کند و هرگز به‌آنان مجال نمی‌دهد که حتی لحظه‌ای در باره چیزی جز اموال شخص خویش بیندیشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در راه فضیلت سدهایی از درد و رنج برپا کرده‌اند اما از طرف دیگر وقتی آدمی بر این مشکلات فائق آمد و از سدها گذشت، فضیلت به‌دست آمده کار آسانی به نظر می‌رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آئینه نگاه کن، اگر صورت زیبا داری کاری مناسب جمالت انجام ده و اگر قیافه‌ات نامتناسب است، زشتی کردار را به‌زشتی صورت میفزا.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران