0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس زبون و فرومایه، آن سان كه پیداست، از درك دانش راستین بی‌بهره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بخواهی سرشت حكیمانه را از سرشت مخالف آن بازشناسی، باید بررسی كنی كه آیا شخص از آغاز كودكی، دادگر و سازگار بوده است، یا ستمگر و سركش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان جنگی ما نباید خواهان دارایی و رشوه باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی بخواهد بیش از یك پیشه داشته باشد، در هیچ یك از آنها كامیابی شایانی به دست نخواهد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنباله‌روی، اگر در جوانی آغاز گردد و تا مدتی ترك نشود، مبدل به خوی و طبیعت دومین شده و اثر آن در صورت ظاهر و آهنگ صدا و اخلاق انسان خواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دارندگان چشم دل، زیباترین منظره، مشاهده‌ی كسی است كه دارای روحی زیبا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق راستین، عشقی است متین و حكیمانه كه جستار آن، نظم [=سامان] و زیبایی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرورش بدن باید از كودكی آغاز شود و در همه‌ی دوره‌ی زندگی ادامه یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تندرستی بدن، هر چند به درجه‌ی كمال رسد، به خودی خود سبب تندرستی روح نمی‌تواند شد و حال آنكه برعكس، تندرستی روح، همه‌ی نیكویی‌های ممكنه را در جسم ایجاد می‌تواند كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی خنده‌آور است كه نگاهبانان، خود نیازمند نگاهبانان دیگر باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشك، آن گونه از بیماری را كه خود بدان دچار بوده، در بیماران دیگر بهتر باز می‌شناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان نیك در جوانی ساده هستند و از بدكاران، به آسانی فریب می‌خورند، زیرا آنها در دل خود، نمونه‌ای از آنچه برای بدكاران می‌گذرد، نمی‌یابند كه با آن بسنجند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه پس از تربیت روحی به كار تربیت بدنی بپردازد، اگر بخواهد، می‌تواند خود را از رفتن به پزشك، بی‌نیاز سازد، مگر در موارد ضروری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، چیزی را دوست می‌دارد كه شایستگی آن را با شایستگی خویش، یكسان بداند؛ یعنی رونق آن را رونق خود و شكست آن را شكست خویش بپندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان درباره‌ی هر چیز، باور درستی داشته باشد، راستی و درستی آن را درك نموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر بد، ستم فرمانروایی می‌كند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس زبون و فرومایه، آن سان كه پیداست، از درك دانش راستین بی‌بهره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه بخواهی سرشت حكیمانه را از سرشت مخالف آن بازشناسی، باید بررسی كنی كه آیا شخص از آغاز كودكی، دادگر و سازگار بوده است، یا ستمگر و سركش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان جنگی ما نباید خواهان دارایی و رشوه باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسی بخواهد بیش از یك پیشه داشته باشد، در هیچ یك از آنها كامیابی شایانی به دست نخواهد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنباله‌روی، اگر در جوانی آغاز گردد و تا مدتی ترك نشود، مبدل به خوی و طبیعت دومین شده و اثر آن در صورت ظاهر و آهنگ صدا و اخلاق انسان خواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دارندگان چشم دل، زیباترین منظره، مشاهده‌ی كسی است كه دارای روحی زیبا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق راستین، عشقی است متین و حكیمانه كه جستار آن، نظم [=سامان] و زیبایی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرورش بدن باید از كودكی آغاز شود و در همه‌ی دوره‌ی زندگی ادامه یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تندرستی بدن، هر چند به درجه‌ی كمال رسد، به خودی خود سبب تندرستی روح نمی‌تواند شد و حال آنكه برعكس، تندرستی روح، همه‌ی نیكویی‌های ممكنه را در جسم ایجاد می‌تواند كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی خنده‌آور است كه نگاهبانان، خود نیازمند نگاهبانان دیگر باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشك، آن گونه از بیماری را كه خود بدان دچار بوده، در بیماران دیگر بهتر باز می‌شناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان نیك در جوانی ساده هستند و از بدكاران، به آسانی فریب می‌خورند، زیرا آنها در دل خود، نمونه‌ای از آنچه برای بدكاران می‌گذرد، نمی‌یابند كه با آن بسنجند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه پس از تربیت روحی به كار تربیت بدنی بپردازد، اگر بخواهد، می‌تواند خود را از رفتن به پزشك، بی‌نیاز سازد، مگر در موارد ضروری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، چیزی را دوست می‌دارد كه شایستگی آن را با شایستگی خویش، یكسان بداند؛ یعنی رونق آن را رونق خود و شكست آن را شكست خویش بپندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان درباره‌ی هر چیز، باور درستی داشته باشد، راستی و درستی آن را درك نموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر بد، ستم فرمانروایی می‌كند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران