0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك نمی‌تواند استعاره را از جز آن، بازشناسد و آنچه در كودكی به او آموخته می‌شود، ممكن است همواره در ذهن وی پابرجا مانده، از بین نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا می‌توانیم بكوشیم نخستین داستان‌هایی كه برای كودكانمان گفته می‌شود، مشوق نیكویی اخلاق باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه خوب باشد، زیان‌آور نمی‌تواند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سبب شر نباشد، مسبب شر نیز نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه خوب باشد، مسبب همه چیز نمی‌تواند بود، بلكه تنها سبب خیر است، نه سبب شر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه چیزی كامل‌تر باشد، دگرگونی و امور بیرونی كمتری در آن نفوذ دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی‌خواهد شریف‌ترین جزء وجود خود را به دروغ بیالاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خردمند، مرگ را برای خردمند دیگر كه دوست او باشد، امر ترسناكی نخواهد دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز مرد خردمند، كسی نیست كه خود به تنهایی، ضامن [=پذیرفتار] نیكبختی خویش باشد، یعنی در میان مردم، شخص خردمند كمتر از همه، نیازمند وجود دیگران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد، نه با گذشت سال‌ها، بلكه به همت انسان به دست می‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه كردن، هم‌كلامی روح با خودش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یك از امور بشری، سزاوار آن نیست كه انسان، زیاد آن را جدی بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره‌ی مردم ستمگر چنین می‌گویم كه بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند، در پایان كار، رسوا و روسیاه می‌شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبك‌داشت بیگانه و هم میهن قرار می‌گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار نیست كه من، احترام یك فرد را بر احترام راستی، مقدم شمارم، بلكه لازم است باور خود را بیان كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا چشم ناتوان كه دیده‌ی تیزبین را شكست می‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه جویندگان زمامداری، گدایان و گرسنگان باشند كه می‌خواهند از این راه كسب مال كنند، هرگز حكومت درستكار برپا نخواهد شد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك نمی‌تواند استعاره را از جز آن، بازشناسد و آنچه در كودكی به او آموخته می‌شود، ممكن است همواره در ذهن وی پابرجا مانده، از بین نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا می‌توانیم بكوشیم نخستین داستان‌هایی كه برای كودكانمان گفته می‌شود، مشوق نیكویی اخلاق باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه خوب باشد، زیان‌آور نمی‌تواند بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه سبب شر نباشد، مسبب شر نیز نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه خوب باشد، مسبب همه چیز نمی‌تواند بود، بلكه تنها سبب خیر است، نه سبب شر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر اندازه چیزی كامل‌تر باشد، دگرگونی و امور بیرونی كمتری در آن نفوذ دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی‌خواهد شریف‌ترین جزء وجود خود را به دروغ بیالاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خردمند، مرگ را برای خردمند دیگر كه دوست او باشد، امر ترسناكی نخواهد دانست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز مرد خردمند، كسی نیست كه خود به تنهایی، ضامن [=پذیرفتار] نیكبختی خویش باشد، یعنی در میان مردم، شخص خردمند كمتر از همه، نیازمند وجود دیگران است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرد، نه با گذشت سال‌ها، بلكه به همت انسان به دست می‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه كردن، هم‌كلامی روح با خودش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یك از امور بشری، سزاوار آن نیست كه انسان، زیاد آن را جدی بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره‌ی مردم ستمگر چنین می‌گویم كه بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند، در پایان كار، رسوا و روسیاه می‌شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبك‌داشت بیگانه و هم میهن قرار می‌گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار نیست كه من، احترام یك فرد را بر احترام راستی، مقدم شمارم، بلكه لازم است باور خود را بیان كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسا چشم ناتوان كه دیده‌ی تیزبین را شكست می‌دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا كه جویندگان زمامداری، گدایان و گرسنگان باشند كه می‌خواهند از این راه كسب مال كنند، هرگز حكومت درستكار برپا نخواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران