0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که نگهبان آن بیشتر باشد استوار تر گردد مگر “راز” که نگهدار آن هرچه زیادتر باشد ، آشکار تر (افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول داشته باشی انسانها تو را خواهند شناخت . و اگر پول نداشته باشی تو انسانها را خواهی شناخت. . ” افلاطون “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را فراموش نکنیدو آن را ناچیز نشمارید. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز این است که شخص خودش را تعریف کند. افلاتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد، نمى تواند. افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خویش نگه دارد. افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز هر کار مهمترین قسمت آن است . افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبري، شخص را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي را براي از پا در آوردن او به وجود مي آورد.(افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زينت انسان سه چيز است1-علم 2-محبت 3-آزادي(افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگاری شأن و مقامت پائین آمد نا امید مشو زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائین میرود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناداني هر كس به دو چيز دانسته مي شود : اول خبر دهد و بگويد چيزي را كه از او نپرسيده اند. دوم سخن گفتن بيش از حد ضرورت.((افلاطون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ديدن كسي كه با تو سرسنگين است نرو، با كسي كه سخنت را انكار كند گفتگو مكن و براي كسي كه گوش نمي دهد حرف مزن.((افلاطون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلايي است، كه همه خواستارش هستند. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلاطون میگه : اگه نتونستی کسی رو فراموش کنی ، بدون هرگز از یادش نرفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون را گفتند چرا هرگز غمگين نميشوى؟  گفت دل بر آنچه نمى ماند نمى بندم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی که نگهبان آن بیشتر باشد استوار تر گردد مگر “راز” که نگهدار آن هرچه زیادتر باشد ، آشکار تر (افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول داشته باشی انسانها تو را خواهند شناخت . و اگر پول نداشته باشی تو انسانها را خواهی شناخت. . ” افلاطون “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را فراموش نکنیدو آن را ناچیز نشمارید. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین چیز این است که شخص خودش را تعریف کند. افلاتون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد، نمى تواند. افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خویش نگه دارد. افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز هر کار مهمترین قسمت آن است . افلاطون 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبري، شخص را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي را براي از پا در آوردن او به وجود مي آورد.(افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زينت انسان سه چيز است1-علم 2-محبت 3-آزادي(افلاطون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگاری شأن و مقامت پائین آمد نا امید مشو زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائین میرود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناداني هر كس به دو چيز دانسته مي شود : اول خبر دهد و بگويد چيزي را كه از او نپرسيده اند. دوم سخن گفتن بيش از حد ضرورت.((افلاطون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ديدن كسي كه با تو سرسنگين است نرو، با كسي كه سخنت را انكار كند گفتگو مكن و براي كسي كه گوش نمي دهد حرف مزن.((افلاطون))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلايي است، كه همه خواستارش هستند. افلاطون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلاطون میگه : اگه نتونستی کسی رو فراموش کنی ، بدون هرگز از یادش نرفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افلاطون را گفتند چرا هرگز غمگين نميشوى؟  گفت دل بر آنچه نمى ماند نمى بندم

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران