0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني دارنده ي آن سرزميني است كه با چشم رؤيا مي بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، تنها آن چيزي را مي تواند به دست آورد كه خود را در حال ستاندن آن ببيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موهبت والا و دلخواهي، پيشاپيش، چشم براه انسان است؛ بادا كه آدمي آن را بازشناسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر، پيش از كاميابي بزرگ، انديشه هاي عذاب دهنده مي آيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي در پي كاميابي باشد، ولي شرايط را براي شكست فراهم كند، دچار همان شرايطي خواهد شد كه براي آن تدارك ديده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس، تنها دشمن آدمي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه آدمي بتواند بي هيچ دلهره اي آرزو كند، هر آرزويي بي درنگ برآورده خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز ترديد و هراس، هيچ چيز نمي تواند ميان انسان و بزرگترين آرمانها يا مرادهاي دلش، جدايي بيفكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه آدمي به گونه اي ژرف، احساس، يا به روشني مجسم كند، بر ذهن نيمه هشيار اثر مي گذارد و مو به مو در صحنه ي زندگي پديدار مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه از آدمي در سخن يا كردار، آشكار شود يا بروز كند، به خود او باز خواهد گشت؛ و هرچه بدهد، باز خواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي امور مهم به دست كساني انجام پذيرفته است كه از آرمانهاي بزرگ خود دست نكشيده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت شكست ناپذير خدا هر مانعي را از سر راه بر مي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بخشاينده است و انسان، دريافت كننده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، بازگشت انديشه ها، گفتارها و كردارهاي ماست كه دير يا زود به ما باز مي گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط كارهاي جسورانه به حساب مي آيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند راهها و چاههايي دارد كه تو را حيران خواهد كرد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انساني دارنده ي آن سرزميني است كه با چشم رؤيا مي بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، تنها آن چيزي را مي تواند به دست آورد كه خود را در حال ستاندن آن ببيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موهبت والا و دلخواهي، پيشاپيش، چشم براه انسان است؛ بادا كه آدمي آن را بازشناسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر، پيش از كاميابي بزرگ، انديشه هاي عذاب دهنده مي آيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي در پي كاميابي باشد، ولي شرايط را براي شكست فراهم كند، دچار همان شرايطي خواهد شد كه براي آن تدارك ديده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس، تنها دشمن آدمي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه آدمي بتواند بي هيچ دلهره اي آرزو كند، هر آرزويي بي درنگ برآورده خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز ترديد و هراس، هيچ چيز نمي تواند ميان انسان و بزرگترين آرمانها يا مرادهاي دلش، جدايي بيفكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه آدمي به گونه اي ژرف، احساس، يا به روشني مجسم كند، بر ذهن نيمه هشيار اثر مي گذارد و مو به مو در صحنه ي زندگي پديدار مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه از آدمي در سخن يا كردار، آشكار شود يا بروز كند، به خود او باز خواهد گشت؛ و هرچه بدهد، باز خواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي امور مهم به دست كساني انجام پذيرفته است كه از آرمانهاي بزرگ خود دست نكشيده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت شكست ناپذير خدا هر مانعي را از سر راه بر مي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بخشاينده است و انسان، دريافت كننده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، بازگشت انديشه ها، گفتارها و كردارهاي ماست كه دير يا زود به ما باز مي گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط كارهاي جسورانه به حساب مي آيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند راهها و چاههايي دارد كه تو را حيران خواهد كرد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران