0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز آنقدرها شگفت آور نيست كه راست نباشد، آنقدرها شگفت آور نيست كه پيش نيايد و آنقدرها شگفت آور نيست كه دير نپايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كشيدن هر چيزي به سوي خود، بايد با آن در هماهنگي كامل قرار گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آنجا"يي وجود ندارد؛ هرچه هست، "اينجا" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان، هدفي يا سرزمين نويد داده شده اي نداشته باشد كه او را به پيش براند، به تباهي و نيستي مي گرايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور بدون كنش، باور نيست. باور اگر پويا نباشد، مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي همواره در برون، همان را درو مي كند كه در جهان انديشه ي خود كاشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه خدا به من بخشيده است، هيچ كس نمي تواند بازستاند، زيرا بخشش هاي او جاودانه‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كنشي كه به هنگام خشم و بيزاري انجام پذيرد، واكنشي ناخوشايند خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهزني كه دار و ندار آدمي را به تاراج مي برد، انديشه هاي منفي خود او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشيدن، راه ستاندن را مي گشايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خطاي گذشته را نمي توان جبران كرد، دست كم اثر آن را با مهرباني در حق كسي ديگر مي توان از بين برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت و خوش قلبي در كسب و كار نيز گرانبها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمندي، ريشه ي همه ي بديها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه انسان با خشنودي و بدون ترس خرج كند، راه را براي سرازير شدن پول بيشتر مي گشايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آثار هنرمندي كه براي گذران زندگي كار مي كند، همواره فراموش مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصويري كه نقاش، تنها از روي عشق (به هنرش) مي آفريند، بزرگترين شاهكار او به شمار مي رود

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز آنقدرها شگفت آور نيست كه راست نباشد، آنقدرها شگفت آور نيست كه پيش نيايد و آنقدرها شگفت آور نيست كه دير نپايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كشيدن هر چيزي به سوي خود، بايد با آن در هماهنگي كامل قرار گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آنجا"يي وجود ندارد؛ هرچه هست، "اينجا" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان، هدفي يا سرزمين نويد داده شده اي نداشته باشد كه او را به پيش براند، به تباهي و نيستي مي گرايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور بدون كنش، باور نيست. باور اگر پويا نباشد، مرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي همواره در برون، همان را درو مي كند كه در جهان انديشه ي خود كاشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه خدا به من بخشيده است، هيچ كس نمي تواند بازستاند، زيرا بخشش هاي او جاودانه‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كنشي كه به هنگام خشم و بيزاري انجام پذيرد، واكنشي ناخوشايند خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهزني كه دار و ندار آدمي را به تاراج مي برد، انديشه هاي منفي خود او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشيدن، راه ستاندن را مي گشايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خطاي گذشته را نمي توان جبران كرد، دست كم اثر آن را با مهرباني در حق كسي ديگر مي توان از بين برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت و خوش قلبي در كسب و كار نيز گرانبها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمندي، ريشه ي همه ي بديها است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زماني كه انسان با خشنودي و بدون ترس خرج كند، راه را براي سرازير شدن پول بيشتر مي گشايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آثار هنرمندي كه براي گذران زندگي كار مي كند، همواره فراموش مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصويري كه نقاش، تنها از روي عشق (به هنرش) مي آفريند، بزرگترين شاهكار او به شمار مي رود

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران