0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید آنچه را كه در ازای كار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛ بدون چشم داشت داده‌ای، پس بدون چشم داشت بگیر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای كامل برقرار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شكست و فقر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی كه نفرت، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران كرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور، نیرومندتر از خوش بینی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه با خدا همراه است، شكست ناپذیر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و كردارهای ماست كه دیر یا زود به ما باز می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت كننده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت شكست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید آنچه را كه در ازای كار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛ بدون چشم داشت داده‌ای، پس بدون چشم داشت بگیر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای كامل برقرار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شكست و فقر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی كه نفرت، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران كرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور، نیرومندتر از خوش بینی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه با خدا همراه است، شكست ناپذیر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و كردارهای ماست كه دیر یا زود به ما باز می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت كننده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت شكست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران