0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند . اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهنومد های مشخص بطلبید تا کامیاب گردید . اسکاول شین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند راهها و چاههایی دارد که تو را حیران خواهد کرد . اسکاول شین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام موفقیت های عظیم بر پایه شکیت بنا شده اند . اسکاول شین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که راه نیست خداوند راه می گشاید . اسکاول شین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دعا کردن باید مانند مثل کودکی باشی که شب را به راحتی می خوابد ، چون اطمینان دارد که صبح ، چیزی را که از پدرش خواسته آماده است . . . (اسکوال شین ).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي هست كه جز تو هيچ كس آن را پر نمي كند و كاري هست كه جز تو هيچ كس قادر به انجامش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق را بشناس تا حق، تو را برهاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، آيين و رسومي را به جا مي آورند كه تنها نيمي از آن را درك مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از مردم، مطالبي [ =جستارهايي ] را دوست دارند كه آنقدر دشوار باشد كه نتوانند آن را درك كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، يك جدول واژه هاي متقاطع است. واژه ي درست، پاسخ مورد نياز را در دسترس تان قرار مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست كه چند بار شكست بخوريد؛ ديگر بار برخيزيد و از نو آغاز كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميزان كاميابي و نيك بختي هر كس، بستگي مستقيم به ميزان برابري و هم سنگي او دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي توانيد دست به كاري بزنيد، اگر خودتان را در حال انجام آن نبينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از مردم، آنچه را كه از هر چيز ديگر عزيزتر مي دارند، از دست مي دهند، چون پيوسته در بيم از دست دادن آن به سر مي برند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند . اسکاول شین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهنومد های مشخص بطلبید تا کامیاب گردید . اسکاول شین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند راهها و چاههایی دارد که تو را حیران خواهد کرد . اسکاول شین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام موفقیت های عظیم بر پایه شکیت بنا شده اند . اسکاول شین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که راه نیست خداوند راه می گشاید . اسکاول شین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دعا کردن باید مانند مثل کودکی باشی که شب را به راحتی می خوابد ، چون اطمینان دارد که صبح ، چیزی را که از پدرش خواسته آماده است . . . (اسکوال شین ).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي هست كه جز تو هيچ كس آن را پر نمي كند و كاري هست كه جز تو هيچ كس قادر به انجامش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق را بشناس تا حق، تو را برهاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، آيين و رسومي را به جا مي آورند كه تنها نيمي از آن را درك مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از مردم، مطالبي [ =جستارهايي ] را دوست دارند كه آنقدر دشوار باشد كه نتوانند آن را درك كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، يك جدول واژه هاي متقاطع است. واژه ي درست، پاسخ مورد نياز را در دسترس تان قرار مي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست كه چند بار شكست بخوريد؛ ديگر بار برخيزيد و از نو آغاز كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميزان كاميابي و نيك بختي هر كس، بستگي مستقيم به ميزان برابري و هم سنگي او دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي توانيد دست به كاري بزنيد، اگر خودتان را در حال انجام آن نبينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از مردم، آنچه را كه از هر چيز ديگر عزيزتر مي دارند، از دست مي دهند، چون پيوسته در بيم از دست دادن آن به سر مي برند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران