0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسكار وايلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها، باور مرد هنرمند قابل توجه است، حتي در مورد روش و اخلاق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نوع حكومت براي يك هنرمند، بي حكومتي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتابهايي كه دنيا آنها را «غيراخلاقي» معرفي مي كند، كتابهايي هستند كه ننگ دنيا را برملا كرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب غيراخلاقي به هيچ وجه وجود ندارد؛ كتاب يا خوب نوشته شده يا بد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرد تا زماني كه عاشق نشده است مي تواند با هر زني خوشبخت زندگي كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسكار وايلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها، باور مرد هنرمند قابل توجه است، حتي در مورد روش و اخلاق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نوع حكومت براي يك هنرمند، بي حكومتي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتابهايي كه دنيا آنها را «غيراخلاقي» معرفي مي كند، كتابهايي هستند كه ننگ دنيا را برملا كرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب غيراخلاقي به هيچ وجه وجود ندارد؛ كتاب يا خوب نوشته شده يا بد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك مرد تا زماني كه عاشق نشده است مي تواند با هر زني خوشبخت زندگي كند.