0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسكار وايلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو سرابی است که اگر نابود شود، همه از تشنگی خواهند مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی بدون آشنائی و انتظار هم می توان یار دیگران بود. اسکار وایلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین . اسکاروایلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.اسکاروایلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند. اسکاروایلد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زنده هستید دل خود را زنده و شاداب نگهدارید .فرصت برای دلتنگی ومرگ بسیار زیاد است . اسکار وایلد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم. اسکار وایلد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو سرابی است که اگر نابود شود، همه از تشنگی خواهند مرد.  اسکار وایلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، پراهميت ترين چيزي است كه تاكنون مورد گفتگوي بشر بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي چيزي نيست كه آن را حس كنيم، تنها بايد آن را به ياد آوريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كارهاي احمقانه اي را كه در زندگي انجام داده ايم، به نام تجربه به رخ ديگران مي كشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كساني كه بيش از ثروتمندان به پول مي انديشند فقرا هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين چيز در زندگي، هراس در ميدان جنگ و خيانت به دوست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط كسي كه حسابش را تسويه نكرده است مي تواند اميدوار باشد كه در ياد كسبه به حيات خود ادامه دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه دفتر خاطراتي است كه هميشه با خود به همراه داريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك هنرمند بزرگ، چيزها را همان گونه كه هستند نمي بيند، اگر مي ديد هنرمند نبود

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس اسكار وايلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو سرابی است که اگر نابود شود، همه از تشنگی خواهند مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی بدون آشنائی و انتظار هم می توان یار دیگران بود. اسکار وایلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین . اسکاروایلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.اسکاروایلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند. اسکاروایلد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زنده هستید دل خود را زنده و شاداب نگهدارید .فرصت برای دلتنگی ومرگ بسیار زیاد است . اسکار وایلد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم. اسکار وایلد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو سرابی است که اگر نابود شود، همه از تشنگی خواهند مرد.  اسکار وایلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، پراهميت ترين چيزي است كه تاكنون مورد گفتگوي بشر بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي چيزي نيست كه آن را حس كنيم، تنها بايد آن را به ياد آوريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كارهاي احمقانه اي را كه در زندگي انجام داده ايم، به نام تجربه به رخ ديگران مي كشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كساني كه بيش از ثروتمندان به پول مي انديشند فقرا هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين چيز در زندگي، هراس در ميدان جنگ و خيانت به دوست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط كسي كه حسابش را تسويه نكرده است مي تواند اميدوار باشد كه در ياد كسبه به حيات خود ادامه دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه دفتر خاطراتي است كه هميشه با خود به همراه داريم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك هنرمند بزرگ، چيزها را همان گونه كه هستند نمي بيند، اگر مي ديد هنرمند نبود

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران