0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی عبارت است از پروراندن عالیترین صفات و خصایص  انسانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين مرحله انجام کار خيرتمايل به آن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید ، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما  هر که از خدا بترسد به او پناه می برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش احمق عمر هدر بردن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارهای تکراری ما نشان دهنده شخصیت ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی در احترام داشتن نیست در شایستگی داشتن احترام است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز مانند بخشش و احسان انسان را سیر نمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشترين تاثير افراد خوب زماني احساس ميشود كه از ميان ما رفته باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان ، دیگر سخن دانایان و عالمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده ترين سلاح يك زن تقوا ونجابت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طرز دعوای زن و شوهر ، به خوبی می توان فهمید كه میزان تربیت ، فهم و فرهنگ آنها ، تا چه اندازه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمايلات خود را ميان دو ديوار محكم اراده و عقل حبس كنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به امید شانس نشسته باشد،سالهاست مُرده است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ارسطو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادمانی عبارت است از پروراندن عالیترین صفات و خصایص  انسانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين مرحله انجام کار خيرتمايل به آن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید ، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما  هر که از خدا بترسد به او پناه می برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش احمق عمر هدر بردن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارهای تکراری ما نشان دهنده شخصیت ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی در احترام داشتن نیست در شایستگی داشتن احترام است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز مانند بخشش و احسان انسان را سیر نمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشترين تاثير افراد خوب زماني احساس ميشود كه از ميان ما رفته باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان ، دیگر سخن دانایان و عالمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده ترين سلاح يك زن تقوا ونجابت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از طرز دعوای زن و شوهر ، به خوبی می توان فهمید كه میزان تربیت ، فهم و فرهنگ آنها ، تا چه اندازه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمايلات خود را ميان دو ديوار محكم اراده و عقل حبس كنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به امید شانس نشسته باشد،سالهاست مُرده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران